Hallström räddar Hallströms ”Hilma”

Scen & film.
Tora Hallström som Hilma af Klint i Lasse Hallströms ”Hilma” (foto: Jenny Drakenlind)

DRAMA. Att låta dottern Tora Hallström spela huvudrollen i ”Hilma” är ett klokt drag av Lasse Hallström. Hon ger närvaro åt den unga Hilma af Klint i hans passionsprojekt.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Scen & film

0 0kr