Vi syns på måndag!

Redaktionellt
Collage: C Altgård / Opulens.

Opulensredaktionen har tagit långhelg.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Redaktionellt

Ett livsverk som lever

LITTERATUR. Ivo Holmqvist minns författaren Bengt Söderbergh som nyligen gått bort.  Hans