Vi syns på måndag!

Redaktionellt.
Collage: C Altgård / Opulens.

Opulensredaktionen har tagit långhelg.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Redaktionellt

Ha en skön sommar!

SEMESTER. Som tidigare år har nu Opulens ordinarie utgivning uppehåll. Under tiden
0 0kr