Vi syns imorgon!

Redaktionellt.

Idag onsdagen den 6 juni är det national- och helgdag. Opulens håller stängt men är tillbaka redan imorgon torsdag.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.