Syns igen på måndag!

Redaktionellt.
Montage: Opulens. (Grundbild: Pixabay.com)

SEMESTER. Opulens har publiceringsuppehåll denna vecka. Under tiden kan ni avnjuta ett utdrag ur vår medarbetare Björn Gustavssons nyutkomna roman Jag var Johannes Brahms. De fyra delarna publiceras måndag, onsdag, fredag och lördag.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.