Syns igen den 22 november!

Redaktionellt.
Montage: Opulens.

MINISEMESTER. Opulens gör ett kort publiceringsuppehåll från och med torsdag den 18 november. På måndag den 22 november utkommer Opulens som vanligt.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.