Ladislaus Horatius är död

Redaktionellt.

MINNESORD. Opulens medarbetare Ladislaus Horatius har avlidit efter en tids sjukdom. Vår redaktionssekreterare Clemens Altgård, som även privat kände Ladislaus, minns en man som gick sin egen väg. Detta oavsett om det handlade om musik, filosofi eller politisk handling som när han drog i nödbromsen på ett tåg, en aktion som gjorde honom rikskänd.

Ladislaus Horatius (född 1954) var en pseudonym, en latiniserad form av det ungerska namnet László Horváth. Men det var som Ladislaus Horatius han verkade i offentligheten. Det gjorde han bland annat som pianist, kompositör, debattör och författare. Under senare år hade han också börjat utforska kameran som kreativt verktyg. Exempel på det finns här.

Efter att huvudsakligen ha arbetat med musik började han på 1990-talet intressera sig för filosofiska frågor och områden utanför musikens domäner. Genom att 1993 dra i nödbromsen och stoppa snabbtåget X2000 gick han från att huvudsakligen vara känd i musikerkretsar till att bli något av en rikskändis. Han kallade aktionen för Operation sköldpadda och den åtföljdes av ett manifest. Det var den mest uppmärksammade av en rad spektakulära aktioner och samma år utkom boken Offensiv nostalgi (Nya Doxa). Där utvecklas, fördjupas och sammanfattas Ladislaus Horatius livshållning och samhällskritik. Han kritiserar samhället han lever i för att vara omusikaliskt och disharmoniskt. I synnerhet kritiseras överdriven framtidstro och den samtida fixeringen vid snabbhet, bekvämlighet och lönsamhet. I stället framhåller författaren strävan efter harmoni och efterfrågar eftertänksamhet. Likaså hävdar han att vi måste lära av det förflutna och motverka kollektiv minnesförlust.

När boken utkom befann sig digitaliseringen av samhället fortfarande i en tidig fas. Då Horatius tidigt varnade för fartblindhet kom han runt millennieskiftet att bli en flitigt anlitad och uppskattad föreläsare i IT-sammanhang. Någon minns kanske också att han 1999 hade en egen avdelning i Expressen under rubriken “Fråga filosofen”. För övrigt hann Horatius med att skriva i en rad publikationer, bland annat tidningen Hälsa, Computer Sweden, Östgöta Correspondenten och Upsala Nya Tidning. Han recenserade också skivor i musiktidskriften Opus. När vi startade magasinet Opulens 2017 var Ladislaus Horatius en av de medverkande som tidigt kom att ingå i redaktionens fasta medarbetarskara. Hans artiklar i Opulens kan läsas här.

De samlade texterna visar tydligt hur Horatius förblev trogen de grundidéer som han la fram i Offensiv nostalgi men också att han kontinuerligt arbetade med att öppna nya perspektiv. Hans humor ska också framhållas. Så gott som allt han skrev genomsyrades av ett humoristiskt sinnelag och med en fingertoppskänsla för subtil ironi. Den musikaliska ådran kännetecknar givetvis också hans skrivande. För övrigt hann han också med att ge ut ett musikalbum, Life’s a Beach and Then you swim – The musical pluriverse of Ladislaus Horatius som går att höra här.

Det är med stor sorg och saknad jag skriver dessa rader. Ladislaus, eller László som han allt oftare kallade sig privat den sista tiden, lämnar ett stort tomrum efter sig. Det är faktiskt få som tänker så fritt som han gjorde och utan att snegla på vad som är opportunt och vad omvärlden kan tänkas vilja höra. Jag kommer att sakna våra nattliga dialoger via Skype och sörjer att förhoppningen att vi skulle träffas längre fram det här året inte kommer att infrias.

Vi på Opulens redaktion har förlorat en medarbetare och vän. Våra tankar går nu till Ladislaus Horatius närmaste.

CLEMENS ALTGÅRD
clemens.altgard@opulens.se

 

 

 

 

 

 

 

Alla artiklar av Clemens Altgård

Clemens Altgård är poet, frilansande kulturskribent och översättare bosatt i Malmö. Altgård var en av medlemmarna i den numera upplösta poetgruppen Malmöligan. Skrev även några pjäser på 90-talet. Altgård har verkat som kritiker i en rad tidningar och tidskrifter. Under senare år med en stark inriktning på scenkonst i alla dess former.

Det senaste från Redaktionellt

god jul, opulens

”God jul!”

HELGERNA. Till skillnad från tidigare år håller vi inte stängt över jul
Sommar trevlig sommar

Glad midsommar!

SOMMARLEDIGT. I vanlig ordning tar redaktionen sommarledigt, men vi kommer ändå att
Glad Påsk! Montage: Opulens.

Glad påsk!

STÄNGT. Opulens redaktion har tagit ledigt och är tillbaka tisdagen den 11
0 0kr