Bli en månadsgivare – Vinn en bokkasse!

Redaktionellt.

”Kan du bjussa Opulens på en glass eller en öl?” Ja, du kanske läst den meningen några gånger nu och vi tackar alla som hittills valt att stödja oss. Men vi är inte riktigt i hamn än så stödkampanjen fortsätter och nu lottar vi ut en bokkasse fylld med Opulens förlags hittills fyra boktitlar bland er som fyller i talongen nedan och kan avvara en tjuga (”en glass”) eller en femtiolapp (”en  öl”) i månaden.

I februari fyller Opulens magasin två år om allt vill sig väl. Då kommer vi ha publicerat runt två tusen artiklar om litteratur, konst, musik, scenkonst, film, filosofi, mediefrågor, politik etc på vår dagliga kultursida och det helt utan betalväggar. Opulens är ”en ny uppstickare som på kort tid blivit en viktig aktör inom svensk kulturjournalistik”, som journalisten och Konstnärsnämndens ordförande Gunilla Kindstrand uttryckte det på konventet Folk & Kultur tidigare i år.

Så fyll i talongen nedan – Det kommer göra skillnad!

[CONTACT_FORM_TO_EMAIL id=”2″]

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.