Redaktionellt.
Montage: C Altgård / Opulens.

Opulensredaktionen önskar alla läsare och medarbetare en glad Förstamaj.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.