Kulturscen Opulens: Jyrki Suominen

Redaktionellt

 

Den 12 maj är det dags för Kulturscen Opulens igen efter den lyckade premiären i mitten av april.  Denna gång bjuder vi in debutanten Jyrki Suominen som Cecilia Persson kommer ha ett samtal med om att poesi och att försöka begripa sig på sig själv och livet. Efter det är scenen öppen för den som vill läsa sina texter i en varm och litteraturälskande miljö.

Presentation av författaren:

Jyrki Suominen är 59 år och  biblioteksassistent på Hallsbergs bibliotek samt sköter utöver detta två skolbibliotek. Han bor i Kumla, är gift och har två bonusdöttrar. Jyrki är idag nykter efter 22 års missbruk av narkotika och alkohol. Erfarenheter hans författarskap kretsar kring. I september kommer Jyrki  ut med min första diktsamling, ”En sång till den som fortfarande pundar”. Det är en dyster och mörk läsning men här och där lyses tillvaron upp av galghumoristiska infall.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.