Växeldikter #7: Sam Carlquist och Bengt O Björklund

Prosa & poesi.
Konstverk av Bengt O Björklund.
Triptyk, oljemålning av Bengt O Björklund.

LYRIK. Varje dag under Opulens höstlov publicerar vi en diktväxling mellan poeterna Sam Carlquist och Bengt O Björklund. Detta är den sjunde delen av åtta.

Växeldikter #7

S:
Näten är kvar på land.
Månen döljs av slöjmoln – fram och åter;
som om man bläddrar i en serietidning.
Pojken med nattspöt, sorgspöt, drömspöt har rymt hemifrån.
Han vågar inte frysa.

B:
kvällen lägger sig till ro
musslorna sluter sina muskler
i våt sömns tystnad
småfisk sjunger i vajande tång
pojken vet ännu inte
vad vågorna egentligen säger

S:
Natten speglar sig nu skrytsamt i vattnet.
Kalvmånen, blodmånen, benmånen –
namn inristade i sjöbodens väggar.
Det teatrala i detta uppmönstrade spektakel
skrämmer och bedrar.
Längtan efter moln är stark.
Skyddande, skymmande, dövande.

B:
varelsen som jag är finner mig inte
svarta vågor i mig sjunger
gungar tång i ro
tidlösheten ligger raklång
i helt andra lågor
någon knackar på din dörr

BENGT O BJÖRKLUND
info@opulens.se
Sam Carlquist
SAM CARLQUIST
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr