Till kamrater

Prosa & poesi.
Göteborg juni 2001 (foto: Privat). Montage: C Altgård / Opulens.

GBG2001. För 20 år sedan, 14-16 juni, pågick det som gått till historien som Göteborgskravallerna. Opulens uppmärksammar händelsen med en serie artiklar. Idag med en dikt av Henrik Johansson.

Till kamraterna

Du kan träffa henne
sent om kvällen
på en sunkig krog
där sitter hon och snackar
mest för sig själv

Men jag minns
när hundarna jagade oss
och batongslagen haglade
när alla andra backade
och hon ledde mig bort
från tårgasen

och jag minns
hur hon stod kvar
när ingen annan
vågade slåss

Och jag minns vinsterna
flipparna och fylleslagen
hur vi firade nederlagen
med skit som ledde
till nya åtal

och när du nu skrattar
åt hennes diagnoser
åt hennes fyllesnack

kan du tänka på
att hon är den bästa kamrat
du aldrig har haft

HENRIK JOHANSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr