Lyrik: Enda gången vi reste, reste vi hit

Prosa & poesi.
Fotograf: Okänd

DIKTSVIT. I dag fortsätter vi med dikter ur den diktsvit av Emma Eriksson Olsson som inleddes här i början av månaden. Det rör sig om dikter skrivna med utgångspunkt i gamla övergivna fotografier.

Avundades alltid hennes sätt att röra vid mig

som om inget fanns i mellan

att hon var stilla sommarregn
jag var betesmark
bara ett och samma väder

EMMA ERIKSSON OLSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr