I viken

Prosa & poesi.
Foto: Peter Harström

nyans

styv kuling
även i skatornas
matsal,
gråvädret pressar oss
genom ett kvisthål
i färgskalans nedre fäste

PETER HARSTRÖM
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr