Från landsorten: ”Tomelilla halleluja”

Prosa & poesi.
Foto: Emma Eriksson Olsson.

LYRIK. Emma Eriksson Olssons ”Från landsorten” är en poetisk korrespondens med utgångspunkt i en mindre skånsk tätort, med avstickare till olika platser i landskapet. Det rör sig om vardagsnära dikter i samspel med Emmas egna foton.

Tomelilla halleluja

Marianne!
jag vill inte tänka mer på dig
stående där på den inglasade balkongen
håret i sjalett men ingen vind

jag kan bara inte tänka mer
på din utsikt ned mot macken
kvällstidningarnas löpsedlar

snålblåst kullersten
ensamheten kl. 17
för att ingen kommer hem
det går bara inte

så packa lätt Marianne!

nu ska vi vila i städade rum
foldrar förklara alla svar
vi någonstans tappade på vägen
i handflatan en helt ny värld
kantad av murgröna
vidöppna ögon

(Från kommande diktsamling “Och andra övergivna platser”. Smockadoll förlag 2022)

Emma Eriksson Olsson
EMMA ERIKSSON OLSSON
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr