Den återfunna bilden

Prosa & poesi.
Fotograf: Okänd. (Montage: Opulens)

DIKTSVIT. Vi fortsätter med dikter ur Emma Eriksson Olssons diktsvit ”Enda gången vi reste, reste vi hit ”. Det rör sig om dikter skrivna med utgångspunkt i gamla övergivna fotografier.

Jag ville hellre leka leken
där vi gräver ner mig djupt i sand

bara ansikte kvar

jag ville hellre skära genom molnen
med mina ögon som knivar

hellre vara du än jag

EMMA ERIKSSON OLSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

Liv i Kosmos: Banko

RYMDCIVILISATIONER. I denna veckas avsnitt av Liv i Kosmos berättar Max Melgar
0 0kr