Den återfunna bilden: “Långt senare”

Prosa & poesi.
Montage: Opulens. (Fotograf: Okänd.)

LYRIK.  Emma Eriksson Olsson skriver dikter med utgångspunkt i anonyma foton som hon finner på loppis.

Långt senare
skulle vi resa tillbaka hit
till samma plats

vandra i apelsinlundar,
hyra cyklar

säga till varandra
allt är bra

inget hemskt hände här

EMMA ERIKSSON OLSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr