Sverige, Svedala och fängelsefrågan

Krönikor/Samhälle
”Sverige, Svedala och fängelsefrågan.” Collage: C Altgård / Opulens. På bilden Svedalas kommunvapen med tre naverlönnblad, arrangerade på samma sätt som kronorna i Sveriges riksvapen.

FÄNGELSEFRÅGAN. I den lokala folkomröstning som hölls i skånska Svedala röstade en majoritet nej till inrättandet av ett fängelse i kommunen. Men Sofia Nerbrand menar att beslutsfattarna i Svedala inte bör ha ett uteslutande lokalt perspektiv. ”Sverige behöver fler fängelseplatser och någonstans måste dessa få plats,” skriver hon.

 

 

Den Svedalabo som ropar efter strängare straff måste man fråga hur den ställde sig i folkomröstningen om ett nytt fängelse på orten. Avlade vederbörande en nejröst kan man inte ta hen på allvar.

I samband med Europaparlamentsvalet den 26 maj fick invånarna i den skånska kommunen säga sitt om en anstalt i en rådgivande folkomröstning. En klar majoritet av Svedalaborna röstade nej till att en sådan ska byggas i kommunen. Frågan har varit en het potatis ett tag och det kan vara ett bra sätt för de lokala politikerna att få en fingervisning om hur de bör ställa sig.

Kommunledningen är något trevande efter att resultatet redovisats. De styrande Moderaterna lovar nu att inte längre arbeta aktivt med en fängelseetablering och rekommenderar Kriminalvården att söka sig någon annanstans om man vill ha en snabb etablering, rapporterar Sydsvenskan. Men om kriminalvården ansöker om att få bygga kommer kommunen att behandla ärendet som vilket annat som helst.

Men det är knivigt att hamna rätt. Å ena sidan finns starka demokratiska argument för att de bör lyssna på medborgarna. De har sagt sitt och valdeltagandet var högt, 68 procent, och det bidrog starkt till att öka även röstetalen i EU-valet.

Å andra sidan måste det beredas plats för LVU-hem, psykiatriska kliniker och fängelser runtom i Sverige. Personerna som vistas i dem får inte gömmas undan på det vis som var brukligt i fattig-Sverige. De är — och ska vara — en del av samhället. Det går inte att säga NIMBY (not in my backyard/inte på min bakgård) överallt hela tiden — även om man är rädd för stök och sjunkande pris på sin bostad. I ett sammanhållet samhälle måste alla få plats.

Beslutsfattarna i Svedala bör därför inte bara ha ett lokalt perspektiv. Sverige behöver fler fängelseplatser och någonstans måste dessa få just plats.

SOFIA NERBRAND

Sofia Nerbrand är ordförande i tankesmedjan Bertil Ohlininstitutet och skriver regelbundet för en rad tidningar genom Liberala Nyhetsbyrån. Hon har tidigare varit chefredaktör för samhällsmagasinet Neo, som hon också grundade, redaktör på Axess samt ledarskribent i Sydsvenskan och DN.

Det senaste från Krönikor

Gå till Toppen