Rödgröna luftballonger mot skyn

Debatt/Samhälle.

KLIMATUTSLÄPP. Socialdemokraterna framstår nu som en stark kandidat för årets Greenwashingpris. Det menar Ulf Flodin och Eva Gustavsson från Jordens vänner som är kritiska till den rödgröna regeringens påståenden om att höstbudgeten är en historisk klimatsatsning.

Det är glädjande att klimathänsyn och miljö blivit honnörsord i svensk politik. Vår regering är heller inte sena att utnyttja de politiska vindarna och innan höstbudgeten nyligen presenterades i skrift framställdes den i TV av finansministern som en historiskt stor satsning på miljön. Men när så budgeten blev offentlig kunde man se att det är gröna luftballonger man släppt mot skyn.

Miljösatsningarna innebär att anslaget till miljöpolitiken ökat med 2,3 miljarder kr till 9,8 miljarder kr för 2018. Det låter ju storartat. En del av pengarna ska gå till supermiljöbilspremier, det vill säga till elbilar. Det är en tveksam satsning. Elen skulle göra lika mycket klimatnytta om den exporterades till Tyskland för att ersätta kolkondensalstrad elektricitet. Elbusspremie och elcykelpremie ingår också i satsningen.

Dessa i sammanhanget små belopp kan jämföras med vad man föreslår för kommunikationerna. Där ser man hur regeringen ökar satsningen på nya vägar med 2,2 miljarder kr till sammanlagt 12 miljarder kronor för 2018. Nya vägar ger mer biltrafik, det är flertalet trafikforskare överens om. Denna budget ger alltså mer pengar till ökade klimatutsläpp än till åtgärder för minskade utsläpp.

Anslaget för att förbättra våra järnvägar är däremot för lågt för att komma i kapp ett eftersläpat järnvägsunderhåll. Det saknas 8 miljarder kronor för att vi ska slippa tågförseningar pga signalfel och andra tekniska brister. Det stimulerar inte till resande på den miljövänligare järnvägen.

Så trots eller snarare på grund av den ”historiskt stora klimatsatsningen” i budgeten kommer vi att få uppleva hur klimatutvecklingen går åt fel håll. Att falskeligen framställa något i en bättre miljödagar brukar kallas greenwashing. Förra årets Greenwashingpris från Jordens Vänner gick till miljöpartiets partistyrelse. För 2018  framstår socialdemokraterna som en stark kandidat.

ULF FLODIN
info@opulens.se
EVA GUSTAVSSON
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr