När prestigedomänerna vacklar

Krönikor/Samhälle
Bild: Pixabay.com

JÄMSTÄLLDHET. ”Det sägs ju att kunskap hjälper oss att fatta rättvisa och riktiga beslut, en tes som spricker här.” Erik Cardelús apropå en ny rapport som visar att de könsbaserade löneskillnaderna är störst i högstatusyrken som läkare, jurist, universitetsprofessorer och ingenjörer.

 

I söndags firades den internationella kvinnodagen med sedvanliga diskussioner och manifestationer. Oavsett om vi uppskattar ”kvinnornas speciella dag” eller istället ser den som ett endagsspektakel i könsmaktsordningens anda, kan det vara värt att stanna upp och fundera.

ERIK CARDELÚS

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Krönikor