Mediedrev leder inte till jämställdhet

Media.
Collage: Opulens.

DESTRUKTIV MANLIGHET. ”Är det verkligen rätt väg att förvandla de många genusrelaterade övergreppen till persondrev vid enstaka tillfällen, för att sedan låta medier hylla och hajpa så kallade bad boys med unken kvinnosyn resten av tiden?” Erik Cardelús skriver apropå hur medierna uppmärksammat Paolo Robertos sexköp.

 

Att mansrollen hamnat i fokus under de senaste dagarna är ingen överdrift. Eller genus- och maskulinitetskonstruktioner som det heter på akademiska. Bakgrunden känner det flesta: en högprofilerad kändiskille har blivit ertappad med sexköp av polisen.

ERIK CARDELÚS
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Media

0 0kr