Gretas budskap är ingen partsinlaga

Media.
Greta-Greta-Thunberg
Greta Thunberg. (Foto: Anders Hellberg / Wikipedia)

ALLMÄNINTRESSE. “Kan klimatfrågan verkligen reduceras till PR? Vilka är i så fall vinnarna och förlorarna? För PR implicerar ju att det finns en produkt, vars värde blåses upp genom en massa förföriskt snack.” Erik Cardelús om att Greta Thunberg igår söndag var chefredaktör för DN för en dag.

I söndags lånade Dagens Nyheter ut sitt chefredaktörskap åt Greta Thunberg. Upprinnelsen sägs vara Gretas kritik mot medias klimatrapportering, vilket öppnade redaktionsdörren för henne. Reaktionerna dröjde inte. Enligt Greta själv var det ”vansinne”, men ändå nödvändigt. En kula för läget. Krisläget. Samma dag – i P1:s God morgon världen – kommenterades saken i en journalistpanel. Två av panelisterna talade om ett PR-trick, som äventyrade den redaktionella integriteten. En tredje part menade att specialnummer med gästredaktör är vanliga i media, inte minst utomlands.

ERIK CARDELÚS
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Media

0 0kr