Ett fullbordat karaktärsmord och ett befarat justitiemord

Media.
Julian Assange. Collage: C Altgård / Opulens.

YTTRANDEFRIHET. Anders Björnsson välkomnar Publicistklubbens vädjan till svenska myndigheter att även låta Lars Vilks fru få samma polisskydd som konstnären. “Men ingenting har under alla dessa år hörts till stöd för Julian Assange från Publicistklubben”, konstaterar också Björnsson.

 

Nuvarande och tidigare ordförande i Publicistklubben vädjar till svenska myndigheter om att de ska låta konstnären Lars Vilks, som står under kontinuerligt polisbeskydd, leva tillsammans med den kvinna som de facto är hans hustru. Något han förvägra, eftersom hon inte ingår i ”skyddsobjektet”. De vädjar om medmänsklighet. Vädjan är synnerligen välkommen.

I ett fängelse i London sitter samtidigt Julian Assange, under svåra förhållanden, i praktiken frihetsberövad under nio års tid, de första sju åren som politisk flykting på en ambassad i den brittiska huvudstaden, i avvaktan på en rättegång om utvisning till USA. Rättegången inleds om några dagar. I USA har man redan förberett ett spioneriåtal. Det kan i värsta fall leda till att Assange döms till 175 års fängelse.

Assange har gjort det som är varje journalists plikt: att avslöja krigsbrott och andra brott mot mänskliga rättigheter som har begåtts av i det här fallet Förenta staternas militär. En officiell undersökningskommission har inte kommit fram till ett enda fall där dessa avslöjanden har fått någon enskild individ, som har samarbetat med militären, att komma till skada. Men krigsbrotten har dödat massor av civila, bland annat i Irak.

Vi hjälper författare och kreatörer att formulera sin idé, att hitta rätt tilltal och att nå ut.

Svenskt åklagarväsende har stor skuld till att Assange blev offer för dem som vill oskadliggöra en person vilken har röjt uppgifter om folkrättsbrott och mer än mången annan har försvarat yttrandefriheten i världen. Han är nu svårt sjuk efter långvarig internering utan dom. Flera jurister över hela världen har engagerat sig för Assanges sak. Dagens Nyheters före detta chefredaktör Arne Ruth har ställt sig i spetsen för en internationell kampanj för att få honom, en australisk medborgare, frigiven i Storbritannien.

Men ingenting har under alla dessa år hörts till stöd för Julian Assange från Publicistklubben – och eller inte från företrädare för svenska PEN, Journalistförbundet eller Sveriges Författarförbund. De vänder samtliga ryggen åt Arne Ruths upprop, som i dagsläget har tusentals framstående signatärer från många länder. Upproret har heller inte beretts plats i svenska medier. Det är en skandal. Jag känner mig lättad av att numera inte tillhöra någon av de fyra här nämnda skråorganisationerna.

De är inte Assange, det är svenska myndigheter som borde stå vid skampålen. De senare utfärdade en arresteringsorder på sämsta möjliga underlag. Nu tiger de. Sveriges utrikesminister tiger (trots påstötningar från Arne Ruth). Svensk media tiger (efter att ha karaktärsmördat honom). De är alla skyldiga Assange en ursäkt och en kraftfull sympatiyttring.

ANDERS BJÖRNSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Media

0 0kr