Bra idé finansiera public service via skattsedeln

Media.
“Ett utmärkt förslag för att ersätta en föråldrad finansieringsmodell”

OBEROENDE. Public service-kommittén har kommit överens om att slopa dagens licensfinansiering, som i stället ska ersätts av en skatt enligt ett förslag som förväntas läggas fram till regeringen. Skatten kommer enligt uppgift att bygga på beskattningsbar inkomst. Det är ett utmärkt förslag för att ersätta en föråldrad finansieringsmodell.

Motståndare till att lägga tv-avgiften på skattsedeln har länge använt minskad demokrati som orsak. Att licensavgiften garanterar public Service oberoende gentemot såväl politiska som kommersiella makthavare.” Den självständighetsgarantin är i alla fall för mig inte uppenbar. För om vi diskuterar oberoendet från staten så ser jag helt andra saker än betalningsmodellen som betydligt mer problematiska.

Som att det är riksdag och regering som bestämmer om avgiftens storlek, sändningstillstånd och ramarna för SVT:s verksamhet. Som att regeringen även utser SVT:s styrelseordförande. Sådant har större beydelse för om vi kan lita på Public Service autonoma ställning oavsett vilken politisk färg som regeringen för tillfället har, vilket kritikernas resonemang brukar lyda, än om vi tittare debiteras en licensavgift från Radiotjänst eller får betala via skattesedeln. Dessutom borde en medieavgift som tas ut av Skatteverket förhoppningsvis kunna hållas åtskild från de statliga finanserna.

Nuvarande betalningsmodell är inte i fas med den tekniska utvecklingen. Ett tungt argument mot att bibehålla licensavgiften är att många, en fjärdedel av hushållen är en siffra jag sett men Radiotjänst har i alla fall tidigare hävdat en av tio, inte betalar någon tv-avgift. Oavsett vilken som stämmer torde det vara en många gånger större siffra än de som aldrig tittar via mottagare eller Svt.se. Tidigare försök från Radiotjänst att kräva in avgiften för alla som inte har TV eller radio men en smartphone eller surfplatta med internetuppkoppling avslogs av Högsta Domstolen. Och bland Sveriges fem miljoner hushåll är det idag endast tre och en halv som  betalar tv- och radioavgiften.

Visst. Någon procent av befolkningen kommer med en skatt tvingas betala för något de inte utnyttjar. Men det är i alla fall mer rättvist än dagens system.

STEFAN BERGMARK
info@opulens.se

Alla artiklar av Stefan Bergmark

Stefan Bergmark är chefredaktör för Opulens. Norrlänning men sedan sekelskiftet bosatt i Malmö. Stefans yrkesmässiga bakgrund är från olika fanzines, tidskrifter samt oberoende medier och som frilansjournalist har han främst skrivit åt dagstidningarnas kultursidor. Stefan har också varit redaktör för ett par böcker samt fått tre antologier med krönikor utgivna. Mer om och av Stefan Bergmark: www.stefanbergmark.se

Det senaste från Media

0 0kr