Latinamerikas miljörörelse växer

Samhälle
Finska UPM:s pappersmassafabrik Botnia i Uruguay (Foto: Roblespepe)

MILJÖFÖRSTÖRING. ”Tiderna har förändrats och i hela Latinamerika växer det nu fram en rörelse som hämtar sin näring hos de förcolumbiska kulturerna.” Ana Valdés skriver om motståndet till en ny finsk pappersmassafabrik.

UPM är en finsk pappersmassafabrik. I våra elektroniska tider undrar man hur stort behovet av papper egentligen är. Men tidningarnas sammanlagda upplagor växer faktiskt och papper tillverkas överallt i världen. De finska skogarna är mindre lönsamma för UPM än marken i Latinamerika, där träden växer mycket snabbare och där har inte heller funnits en stark och aktiv miljörörelsen som kämpat mot skogsaverkningen.

Men tiderna har förändrats och i hela Latinamerika växer det nu fram en miljörörelse som hämtar sin näring hos de förcolumbiska kulturerna. Bolivias president Evo Morales och Equators Rafael Correa har varnat de utländska multinationella företagen som var vana att plundra kontinenten på dess råvaror utan hänsyn till konsekvenserna. De har lagstiftat och skyddar nu vatten och skogar som tidigare skövlats. Naturen har nu skyddats i författningen och indiangrupperna har opponerat sig mot gruvor och motorvägar på deras mark.

Situationen i Argentina och Uruguay är en annan, vår miljörelse är ny och inte särskilt stark. Oppositionen mot Monsanto och deras genförändrade soja är stark och pappersmassabrikerna är inte heller populära.

För några år sedan blockerades floderna och broarna som förenar Uruguay och Argentina. Aktivister opponerade sig mot att UPM skulle installera en ny fabrik vid floden och släppa ut kemikalier och förstörst mikroklimatet för både djur och växter som lever i floden och i dess närhet.

Påven Franciscus, då kardinalen Bergoglio, var medlare i konflikten och Argentina stämde Uruguay i Hague-domstolen. Efter flera år av konflikter och juridiska slag beslutade domstolen att de höga nivåerna av föroreningar i floden inte bevisligen kom enbart från fabriken Botnia vilken kunde fortsätta med tillverkningen av pappersmassa.

Nu är det dags för UPM att expandera. En tredje fabrik planeras i norra Uruguay, det kommer bli den största i Sydamerika och det kommer att sysselsätta många människor i flera år. Men motståndet växer även om UPM offentliggjort många dokument och som sägs visa att fabrikernas utsläpp inte är värre än andras och att fabrikens blotta existens inte kommer att förorena mer än inom de givna tillåtna gränserna.

UPM har förändrat det rurala livet i Uruguay och många kvinnor har utbildats för att köra de stora maskiner som fäller ned de enorma träden. Men det är ändå kvinnorna som står i spetsen för motståndet här. Jag träffar lantbruksingenjören Anahit Aharonian. Född i en armenisk familj blev hon medlem av Tupamarosgerillan när hon var mycket ung,  fängslades och blev fri 1985 när landet återgick till ett demokratiskt styrelseskick. Hon undervisade sedan på Lantbruksuniversitet och blev en föregångare för motståndet mot ett indiskt gruvbolag som ville utvinna järn från det mineralfattiga Uruguay. Nu är hon en av de aktivaste i motståndet mot UPMs nya fabrik.

Fabriken kommer att frakta de fällda träden till Montevideo via järnvägar och till hamnen. Om det är Montevideos hamn som kommer användas måste det investeras stora belopp för att modernisera den och utvidga dess terminaler. Järnvägen kräver 200 kilometer ny räls. Den uruguayanska diktaturen lade ned järnvägen på 80-talet, det enda som återstår är mindre sträckor som trafikeras sällan och hela nätet måste underhållas och förnyas. Både Kina och Spanien har sagt sig villiga att investera i detta. Och UPM föreslår staten att lägga ut resuserna som krävs och få betalt i bland annat skattelättnader.

Aharonian och många med henne ifrågasätter UPMs projekt. ”De satsar på att plantera eukalyptus som är ett mycket lönsamt träd. Men det är ett träd som tar vatten från markens lägsta depåer och konkurrerar ut andra träd och växter. Vi låter i så fall eukalyptusträden döda den biologiska mångfalden och marken där de växer kommer förlora sin näring och kan inte användas för annat.”

”Att låta UPM ta hand om statens infrastruktur är att avstå från statens rätt att planera med hänsyn till helheten. UPM kommer enbart att se till sina egna behov.”

Än så länge pågår miljöprövningar och undersökningar, Argentina är på nytt orolig och hotar med juridiska åtgärder om det visar sig att nivån på föroreningar växer på grund att detta nya monster till fabrik. Men den lilla finska kolonin jublar då de tror att många landsmän kommer att flytta hit…

ANA VALDÉS

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Samhälle

Gå till Toppen