Kryssa jämställt

Debatt/Samhälle.
Foto: Gerd Altmann

RÖSTTAKTIK. “I slutändan är det väljarnas röst som avgör. Det vill säga att om du röstar på en kvinna, sätter ett kryss för henne, kan det spela roll för hur fördelningen av makt och inflytande blir”, skriver tre ledamöter från Miljöpartiets Jämställdhets- och mångfaldskommittén.

 

Debattsugen? Skicka bidrag till debatt@opulens.se.

I höstens val har alla vi som är röstberättigade chansen att inte bara välja ett parti som vi vill rösta på, utan vi har även chansen att sätta ett kryss för en bra och klok person som borde få förtroendet att vara med och påverka de politiska besluten.

Att kryssa en person ger den möjlighet att få plats till exempel i kommunfullmäktige eller riksdagen. Varför borde då fler välja att kryssa? Jo, makt och inflytande är ojämställt fördelat i Sverige. Färre kvinnor har makt och inflytande, särskilt på de uppdrag där politiker har väldigt mycket makt. Till exempel har vi aldrig haft en kvinna som statsminister och de flesta ordföranden i kommunstyrelsen i kommunerna har genom tiderna varit män. Om fler kryssar fram kvinnor visar vi att vi har förtroende för dessa personer och vill att de ska få inflytande. Kryssen spelar därför en väldigt stor roll.

Alla partier som menar allvar med jämställdhetsfrågan borde jobba med att deras listor till valen är jämställda, så att fler kvinnor lyfts fram och får möjlighet att få makt och inflytande. Men i slutändan är det väljarnas röst som avgör. Det vill säga att om du röstar på en kvinna, sätter ett kryss för henne, kan det spela roll för hur fördelningen av makt och inflytande blir. Det finns väldigt många kloka och bra kvinnor som är fantastiska politiker men som aldrig riktigt får en ärlig chans att få vara med och utöva inflytande i politiken. Detta kan bero på att hon placerats långt ner på en lista, eller att väljare kryssar fram män. Ditt kryss kan göra så att det blir mer jämställt inom politiken.

Och varför är det då viktigt att det blir mer jämställt inom politiken? Jo, vi lever i en demokrati där allas röster borde spela roll, där kvinnor också borde få riktiga förutsättningar att få vara med och påverka det samhälle vi lever i. Personer av olika kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, har alla olika saker vi kan bidra med. Om du är en ung kvinna, en kvinna med utländsk bakgrund eller är en kvinna med en funktionsnedsättning, så har du kunskaper som andra som inte lever med de förhållandena har. Olika personers erfarenheter behövs för att bygga ett bra samhälle för alla.

Ditt kryss på en kvinna i valet 2018 kan bidra till jämställdhet och ett mer demokratiskt samhälle, där fler röster får höras i maktens olika rum.
Kryssa jämställt du också, NU, inte sen, för vi har inte tid att vänta längre på att uppnå ett jämställt Sverige.

KUKKAMARIIA VALTOLA SJÖBERG
info@opulens.se

 

 

 

 

 

CINDY FALQUET
info@opulens.se

 

 

 

 

 

MATS DELLRUD
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr