Vit hatt, svart hatt — något att fundera över

Krönikor
Vit hatt, svart hatt. Montage: C Altgård/Opulens. Bildkälla: Pixabay.com.

POPULARITET.  Carsten Palmer Schale funderar kring olika yrkesgrupper och deras popularitet förr och nu. Han söker ett slags svar på frågan om var vi befinner oss i nuläget.  Hans text väcker frågor om hur samhället har utvecklats under de senaste decennierna.

 

 

Vilka yrkesgrupper har varit, och är, minst och mest populära? Svaret kanske säger något om samtiden? Under 1980-talet vet vi åtminstone hur det var i USA. Genom att ta del av massmedieforskaren Robert Lichters resultat.

De vita hattarna står för ”hjältarna” eller de populära, de svarta för ”skurkarna” eller de impopulära. På 80-talet i USA  framställdes olika yrkesgrupper på olika sätt i media, framförallt i tv.

”The good guys i tv-serier” var sådana som reportrarna, privatdetektiverna, poliserna, försvarsadvokaterna. De vita hattarna, alltså. Och de svarta hattarna? Jo, då rörde det sig om affärsmännen och politikerna. Tänk således Dallas . Tänk Varuhuset. Tänk Ewing och Eriksson. Tidigare hade det inte varit så. Affärsmännen — entreprenörerna — bar vita hattar. Hederliga affärsmän hade med andra ord bytts ut mot giriga män i svarta hattar. Hedervärda politiker mot fifflande politiker. Belysningen av korruptionen blev drivkraften i media i allmänhet och i tv-serierna i synnerhet.

Fortsätt

 

I Sverige, då? Ja, många vita hattar bland charkuteribiträden, fotbollstränare och rederipersonal. Svarta hattar fann vi istället i Boforsaffären, Skandiaskandalerna, BT-Kemi, Ericssons  tvivelaktiga fester, Salén-konkursen, Fermenta, Anders Wall, Ebbe Carlsson & Thomas Fischer, Jan Carlzon och John-Henry Sagers inmurade guldskatt i källaren.

Och andra svarta hattar fann vi naturligtvis inom politiken. Ebbe Carlsson (igen), Olof Palmes USA-stipendier, Bofors (igen), samt Sten Andersson. Lägg därtill de många sveken och den otvättade byken.

Men idag, då? I Sverige? Enligt min ringa mening finns det många likheter idag med hur det var för kanske 30-35 år sedan. I Sverige och i amerikanska tv-serier. Men inte har väl reportrarna och media något vidare gott rykte idag — åtminstone inte här i Sverige. Eller poliserna? Och försvarsadvokaterna? Som relativ storkonsument av amerikanska polis- och kriminalserier nattetid vill jag nog påstå att det idag är åklagarna och  poliserna som idag står fram. Och kändisarna. Och bloggarna. Och alla så kallade influencers.

Kort sagt har allt mer kommit att handla om kända individer och den enskildes ansvar — mindre om yrkesarbetare och samhällets ansvar. Vi är i högre grad, i negativ mening, individualistiska moralister idag. Framförallt gäller detta alla som fötts med silversked i munnen  eller är inneboende i vissa sociala bubblor.

Fundera på det!

CARSTEN PALMER SCHALE

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Krönikor