När tråkigast vinner

Krönikor.
Collage: C Altgård / Opulens.

CORONATRISTESS. Vi står mitt uppe i striden om att vara disciplinerat tråkiga och solidariskt stillsamma, om att hålla oss hemma, stryka i kalendern och iaktta social distans. Vem hade trott att det skulle bli så här, frågar Erik Cardelús.

 

Det finns ett vida spritt skämt som lyder: ”Vid händelse av dåligt väder, hålles revolutionen inomhus.” Tanken flyter upp någonstans mellan de sjätte och sjunde karantänsveckan, veckor då evenemang efter evenemang ställts och det glesnar i min och andras almanackor. Saker ställs in, skjuts på framtiden och sugs i in det ovissa framtidstöcknet.

ERIK CARDELÚS
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Krönikor

Sorgen för Göteborg

GBG2001. När vändningen kom så skedde 11 september-dåden. Kriget mot terrorismen med
0 0kr