När tråkigast vinner

Krönikor.
Collage: C Altgård / Opulens.

CORONATRISTESS. Vi står mitt uppe i striden om att vara disciplinerat tråkiga och solidariskt stillsamma, om att hålla oss hemma, stryka i kalendern och iaktta social distans. Vem hade trott att det skulle bli så här, frågar Erik Cardelús.

 

Det finns ett vida spritt skämt som lyder: “Vid händelse av dåligt väder, hålles revolutionen inomhus.” Tanken flyter upp någonstans mellan de sjätte och sjunde karantänsveckan, veckor då evenemang efter evenemang ställts och det glesnar i min och andras almanackor. Saker ställs in, skjuts på framtiden och sugs i in det ovissa framtidstöcknet.

ERIK CARDELÚS
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Krönikor

0 0kr