Du ska ha en diagnos för att vara konstnär

Krönikor/Kultur.
Collage: C Altgård / Opulens

SATIR. Iodine Jupiter tar en närmare titt på vad det är som avgör ett konstverks värde. Och han ställer en prognos: “I framtiden kommer all konst och litteratur bedömas utifrån konstnärens diagnos. Den kommer vara fäst vid objektet som en VDN-etikett eller bruksanvisning om hur du läser verket.”

 

Proveniens är ett begrepp inom konstvetenskap – och musikvetenskap som innefattar uppgifter om ett värdefullt objekts ursprung, samt ägar- och annan historia.

För att ett konstverk ska inkluderas med proveniens krävs bland annat uppgifter om viktiga utställningar där konstverket varit med, samt uppgifter om omnämnanden eller avbildning i publicerade fackböcker.

Marknadsvärdering med information om verkets proveniens är på stark frammarsch. Snart finns sannolikt krav från konsthandlarna på ett slags ”objektets” storytelling.

Har författaren suttit på mentalsjukhus blir proveniensen av ännu större värde.

Läkarintyg, psykologbehandlingar och diagnosutredningar blir guld i kanten till värderingen av ett verk.  Objektet befästs med ett slags skvallerkultur. Det privata och offentliga glider samman.  Läsupplevelsen och tolkning av ett verk är på väg att ändras Ingen poet av rang är sannolikt det minsta frisk

Proveniensen har blivit allt viktigare för ett verk efter en rad kända teveprogram som bland annat Antikrundan. Man efterfrågar sådant som gör kreationen superunik. Sensationella uppgifter som gör sig bra till samtal med drinkar i salongen.

Är författaren bipolär, eller har aspergers syndrom, tillåts psykologer och terapeuter att uttolka verket på ett sätt där litteraturkritiker tidigare haft tolkningsföreträde.

I framtiden kommer all konst och litteratur bedömas utifrån konstnärens diagnos. Den kommer vara fäst vid objektet som en VDN-etikett eller bruksanvisning om hur du läser verket. Objektet ges en extra identitet med konstnärens övriga liv och historia.

Har författaren suttit på mentalsjukhus blir proveniensen av ännu större värde. Bokstavskombinationen sätter tavlan i en utvidgad kontext. Motivet, färgerna och karaktärerna kan förstås genom en belysning av skaparens sjukdom.

En tavla utan konstnärens diagnos gör den mindre intressant för mottagaren. En schizofren målares signum kanske finns i allt gult han använt, en paranoid författare döljer sig bakom drömmetaforer. En roman med hyperaktiv text visar att skapelsen är gjord av en ung man med ADHD.

För att räknas till den genuina konsten måste du ha en diagnos. Framtidens konst är diagnosbaserad.

IODINE JUPITER
info@opulens.se

iodine Jupiter är skriftställare med tematiska verk inom dramatik, musik och litteratur. En satirisk ton är ofta vapnet som riktas mot vår tids idioti. Bakom titlar som Dom dödas pornografi och Obscen sanning ryms både skönhet och civilisationskritik. En senare publikation i denna anda är En tjänstemans meditationer.

Det senaste från Krönikor

0 0kr