Apropå harhjärtade skribenter

Krönikor/Kultur.
Foto: Pixabay.com

EFTERTÄNKSAMHET. Melker Garays svavelosande krönika igår har upprört flera namnkunniga redaktörer och skribenter. Opulens nestor Ivo Holmqvist manar till eftertänksamhet.

 

Melker Garay röt igår till sedan vissa skribenter som bidragit med artiklar och inlägg på Opulens gripits av byxångest och bett chefredaktören Stefan Bergmark avlägsna vad de en gång i detta forum uttryckt som sin oförgripliga mening, sådant som nu finns bevarat i cyberrymden. Garay kommenterar det självklara: de ord som man anförtrott Opulens ska inte kunna suddas ut. Opulens kommer inte att rensa i arkivet även om en artikel nu skulle förefalla den som skrivit den nattstånden, förgriplig och inopportun. Lagt kort ligger.

Före internetåldern publicerade man sina åsikter i tidningar som trycktes och i bästa fall lästes och lagrades både i redaktionernas egna arkiv och i de statliga bibliotek som tar emot pliktexemplar (de är sju stycken fast bara två av dem är skyldiga att spara allt som trycks, de andra fem tar emot allt tryck men kan gallra efter eget skön). Så sker fortfarande fast det mesta tyckandet numera tar sig elektroniska uttryck, trycksvärta förutan, i överflöd och till övermättnad (en strategi satt i system av den som gärna avleder uppmärksamheten från viktigare ting genom att, som nu senast, fåordigt påstå sig vilja köpa Grönland).

Stöd Opulens - Prenumerera!

Opulens utkommer sex dagar i veckan. Prenumerera på Premium, 39 kr/mån eller 450 kr/år, och få tillgång även till de låsta artiklarna.
På köpet får du tre månader gratis på Draken Films utbud (värde 237 kr) av kvalitetsfilmer, 30% rabatt på över 850 nyutgivna böcker och kan delta i våra foto- och skrivartävlingar.
PRENUMERERA HÄR!

 

Melker Garay öser med rätta sin vredes skålar över dessa vindflöjlar till skribenter som av olika skäl inte längre vill stå vid sina ord. Jag vet inte åldern på dem, men jag kan tänka mig att de gått i den skola där man tycker att man kan klara sig utan den klassiska svenska litteraturen när så många dagsaktuella flyktigheter pockar på ens fulla uppmärksamhet. Vi som lyssnade uppmärksamt när en kunnig och välorienterad lärare/adjunkt/lektor i modersmålet lade ut texten om vad som skrivits i det förflutna bär med oss dessa rader:

Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill,
vad skönt du drömt, kan ej av tiden härjas,
det är en skörd, som undan honom bärgas,
ty den hör evighetens rike till.

Betänk det när ni ber Opulens lägga ut era tankar och åsikter på nätet: tänk rätt, dröm skönt, skriv för evigheten. Ett enkelt råd är att sova på saken och skicka in raderna först morgonen därpå, när beslutsamhetens friska hy hunnit gå över i eftertankens kranka blekhet. Då slipper Opulens mocka undan det som skrivits i stundens hetta och som skribenten inte längre vågar stå för. Innan eldfängda och alltför spontana skribenter trycker på sändknappen kan de gärna tänka på vad Viktor Rydberg formulerade i sin jubelkantat, och på dessa eftersinnande ord av Verner von Heidenstam – två svenska skalder som lät sina ord spegla tankens klarhet:

Hur lätt bli människornas kinder heta!
De döma snabba, fast de litet veta…

IVO HOLMQVIST
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Krönikor

0 0kr