Konsten att skapa gemenskap

Samhälle
Foto: Davide Ragusa / Unsplash.com

SAMMANHÅLLNING. All gemenskap är inte något gott i sig. Just därför är det viktigt att vi som individer alltid har friheten att välja vår gemenskap – även om vi gör dåliga och självskadliga val, skriver Vladan Lausevic.

 

Sammanhållning och gemenskap är som bäst när den bygger på frivillighet och en inspirerande inkludering. Kommenderingar och ”top-down”-krav som riktas från politisk håll är problematiska av flera skäl. Bland annat eftersom att de politiska i partierna i riksdagen själva har problem rörande gemenskap och organisering. Problem som borde prioriteras först.

VLADAN LAUSEVIC

 

Vladan Lausevic är stockholmare och aktiv som skribent, liberal debattör och aktivist med intresse för såväl mjuka som hårda politiska frågor. I bagaget har en examen i historia och Europastudier. Vladans motto: “Jag har ingen identitet, jag har bara identiteter”.

Det senaste från Samhälle