Folkrörelserna måste driva partierna mot en avspänningspolitik

Debatt/Samhälle.
“Det är nu dags för folkrörelserna att tillsammans lägga grunden för en stabil avspänningspolitik och verka för fred på jorden och fred med jorden som sedan partierna kan ansluta sig till”, skriver fredsaktivister för fem olika organisationer.

FREDSARBETE. Det är dags för fredsrörelsen och andra folkrörelser att avvisa partikäbblet och återskapa en folklig uppslutning bakom en politik för fred byggd på oberoende och alliansfrihet. En politik som skapar säkerhet och avvisar att hantering av datalagring, civil beredskap, försvarsmaktens inriktning och psykförsvar överlåts åt marknaden eller främmande makt på viktiga punkter.

Regeringar oavsett om den bestått av Alliansen eller rödgröna har valt att skapa större osäkerhet för Sverige genom att privatisera inte bara statlig datalagring utan också överlåta civila beredskapen åt marknaden. Lagren med livsmedel och bränsle för ett år kastades på soptippen eller såldes för en spottstyver. Finland som mer värnar om sin suveränitet och befolkning har behållit denna beredskap. I Sverige räcker maten tre dagar om gränserna stängs. Till en början främst på grund av brist på bränsle för att transportera maten. Snart nog för att maten tar slut då lagren är borta och Sveriges självförsörjningsgrad sjunkit drastiskt. Alliansregeringen förklarade i dess utrikespolitiska deklaration att det inte fanns något bekymmer med detta då vi har solidariteten inom EU vilket kan starkt ifrågasättas.

Under samma tid har hela försvaret ändrat inriktning med hjälp av konsulter från USA. Invasionsförsvaret av Sverige har ersatts av dyrbart deltagande i anfallskrig och ockupation i fjärran länder som i Libyen och Afghanistan med söndertrasade samhällen och flyktingkatastrofer som följd.

Samtidigt har också ett självständigt svenskt psykförsvar lagts ned och återuppstått i osjälvständig form i nära allians med Nato. Den tidigare Styrelsen för psykologiskt försvar i det alliansfria Sverige kritiserade både Natos och Serbiens propaganda under Natos bombning av Belgrad och andra städer under Jugoslavienkriget 1999. Idag är Sverige anslutet till Natos propagandacentral Stratcom i Riga.

Det saknas substans i alla partiernas agerande i säkerhetsfrågor. Alliansen visade plötslig handlingskraft och ville ha bort tre ministrar med hjälp av Sverigedemokraterna. Detta för att IBM sköter Transportstyrelsens datahantering enligt den forcerade privatiseringspolitik Alliansen själva varit med om att driva fram. Samtidigt vill Alliansen ställa försvarsmakten under främmande stormakts befäl i händelse av krig genom anslutning till Nato som leds av USA. Redan har svensk trupp ställts under USA och Natobefäl i Afghanistan. Sveriges hållning har alltmer styrts av USA:s nyckfulla fiendebilder och ekonomiska intressen. Strävan efter fred sätts på undantag.

Vi aktiva i olika folkrörelser motsätter oss partikäbblet och uppmanar alla att sluta upp i arbetet för fred för att tillsammans lägga grunden för gemensam säkerhet i världen och för Sverige. Vi uppmanar till deltagande på möten om rättvis omställning och naturbruk i Broddetorp 20-22 oktober. Här kommer storföretagens makt utmanas, civila beredskapen och fred diskuteras med fortsättning på alternativa toppmötet i Göteborg när EU:s statschefer träffas 17 november. Det är nu dags för folkrörelserna att tillsammans lägga grunden för en stabil avspänningspolitik och verka för fred på jorden och fred med jorden som sedan partierna kan ansluta sig till.

Ellie Cijvat, styrelseledamot, Jordens Vänner

Jan-Erik Gustafsson, ordförande, Folkrörelsen Nej till EU

Joel Holmdahl, styrelseledamot, Nordbruk

Tord Björk, styrelseledamot Aktivister för fred

Thorsten Laxvik, bonde och styrelseledamot Nipakademin

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr