Vi anmäler Sverige för brott mot mänskliga rättigheter

Debatt.
Collage: Opulens.

AMNESTI. KG Hammar, Silvana Imam, Suzanne Osten och Anders Wijkman är några av de kända svenskar som nu anmäler Sverige till FN för brott mot mänskliga rättigheter. Genom kampanjen Håll ihop Sverige kräver de en omedelbar lösning för Sveriges ensamkommande ungdomar.

 

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Tusentals förstörda unga människoliv är illa nog, och samtidigt undermineras det svenska civilsamhällets förtroende för såväl myndigheter som politiker. Det handlar om den statliga behandlingen av Sveriges ensamkommande ungdomar, unga krigsflyktingar och skyddsbehövande som numera blivit våra familjemedlemmar, skolelever, idrottskamrater och församlingsmedlemmar.

Efter åratal av protester från såväl tusentals svenska privatpersoner som internationella människorättsorganisationer vänder vi oss nu till FN för att sätta fokus på Sveriges inhumana hantering av de ensamkommande ungdomarna.

Det som 2015 började som goda ringar på vattnet, vågor av solidaritet, uppfinningsrikedom, ny vänskap och stolthet över det genuint svenska – ett folk som öppnar sina hjärtan – har nu förvandlats till ett slukhål av misstro, missunnsamhet, ilska och hat, med riksdagens och regeringens goda minne.

Medan hundratusentals svenska privatpersoner fortfarande bistår de unga skyddsbehövande med allt från mat och husrum till läxläsning och övningskörning, används våra gemensamma skattemedel till en regelrätt jakt på de unga. Gränspolisen jagar unga krigsflyktingar ända in i skolor och privata hem för inlåsning i Migrationsverkets förvar, trots att inga brott begåtts. Därefter väntar tvångsutvisningar till krigsdrabbade länder som Afghanistan i strid mot rekommendationer från bland annat FN, Röda Korset och Amnesty International.

Sverige är numera ett land som människor tvingas fly från. Istället för statsminister Stefan Löfvens “Mitt Europa bygger inga murar” pratar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) växelvis om hårdare tag mot kriminaliteten, och om Sveriges framgångsrika tvångsutvisningar till “säkra” Afghanistan. Populistiska, främlingsfientliga krafter är inte sena att sända ut misskrediterande anklagelser om “vuxna män utan asylskäl” från högsta politiska ort.

Skaffa Opulens nyhetsbrev gratis!

Välj om du vill ha nyhetsbrevet sex dagar i veckan eller på måndagar.
Anmäl dig

Men Sveriges ensamkommande ungdomar var barn när de sökte skydd i vårt land. Unga och formbara, fulla av ambitioner och framtidstro. Nu har de flesta tillbringat flera år av sina unga liv hos oss. De har bokstavligen kämpat för sin överlevnad, med stöd av sina svenska familjer, lärare, idrottsledare och församlingsmedlemmar, medan behandlingen av deras asylansökningar uppvisat skriande brister:

* Den “tillfälliga” lagen som tillämpades retroaktivt och ryckte undan de skyddsgrunder som gällde då de unga kom till Sverige 2015.

* Bristande rättssäkerhet i asylprocessen, i form av bland annat otillräckliga utredningar, offentliga biträden som inte sköter sina uppdrag, och tolkar som inte kan språket. I januari 2018 larmar anställda vid Migrationsverket i ett upprop: Asylprövningen är ”varken rättssäker, enhetlig, förutsägbar eller hållbar”.

* Bristande tolkning av landinformationen för de länder dit tvångsutvisningarna sker. Afghanistan, där många av Sveriges ensamkommande ungdomar har sitt ursprung, är ett av världens bevisligen farligaste länder. Enligt Amnesty International Sverige och Svenska Röda Korset har en övervägande majoritet av de afghanska krigsflyktingarna asylskäl på grund av säkerhetsläget i landet.

* Godtyckliga åldersuppskrivningar. Under hösten 2015 uppmuntrades Migrationsverkets nyanställda handläggare att utifrån eget godtycke justera de asylsökande barnens ålder uppåt. Enligt författaren och journalisten Thord Eriksson kan det röra sig om cirka 2 500 individer som på detta sätt fått sin ålder ändrad på ett sätt som inte hör hemma i en fungerande rättsstat.

* Ovetenskapliga medicinska åldersbedömningar. Skandalen med de ovetenskapliga metoder som nu är under utredning, ledde bland annat till massavhopp av anställda med specialkompetens från Rättsmedicinalverket.

* Den oklara nya gymnasielagen möttes redan på ett tidigt stadium av massiv kritik från de tunga remissinstanserna och sågades av lagrådet. Förutom att en stor del av de ensamkommande redan från början föll utanför den hastigt ihopkomna lagen, är det nu närmast omöjligt att klara de orimligt höga kraven som en direkt följd av covid-19.

* Oacceptabla väntetider. Ingen ska behöva leva i ovisshet om sin framtid i åratal, så som många av Sveriges ensamkommande ungdomar har tvingats göra under sina formativa år.

Nu är det nog! Utan en lösning kommer många tusen ungdomar – de allra flesta av dem med god utbildning och god anpassning till det svenska samhället – att tvingas in i ett skuggsamhälle. Vi kan bara ana vad en sådan situation skulle leda till i form av psykisk ohälsa, självmord, missbruk, prostitution och kriminalitet. Vi behöver hålla ihop Sverige och vi “ambassadörer” för kampanjen Håll ihop Sverige uppmanar er, riksdagsledamöter och medlemmar av Sveriges regering: Hitta en human lösning för Sveriges ensamkommande ungdomar – nu!

För den nationella kampanjen Håll ihop Sverige – Flyktingamnesti för de ensamkommande:

Henry Ascher, Professor Barn- och ungdomsläkare
Thomas Avén, ordförande Läkare I Världen
Sara Brachet, föreningen LAMSF “Svensktalande migranters vänner i Frankrike”
KG Hammar, Ärkebiskop emeritus
Silvana Imam, Artist och aktivist
Betlehem Isaak, Författare och krönikör
Bertil Kågedal, Professor emeritus i klinisk kemi, fd överläkare i klinisk kemi
Agneta Pleijel, Författare
Parul Sharma, Människorättsjurist och författare
Anders Silfverdahl, Sjukhuspastor i Östersund
Marit Törnqvist, Illustratör och författare
Anders Wijkman, Författare och debattör
Karin Nyman, Författare och översättare
Suzanne Osten, dramatiker och regissör

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr