Många om, men och kanske

Debatt.
Klimataktivister från Extinction Rebellion hungerstrejkar utanför riksdagshuset (foton: Extinction Rebellion. Montage: Opulens)

ÖPPET BREV. “Du är högsta ansvarig för en politik som enligt oss inte alls är i linje med den ambition du gett uttryck för.” Hungerstrejkande klimataktivister i Extinction Rebellion skriver till statsminister Stefan Löfven som de önskar träffa.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Hej Stefan!

Vi skriver till dig därför att vi har sett flera tecken på att du på allvar vill agera för att hejda den pågående massutrotningen av arter och de skenande klimatförändringarna. I ett tal i EU sade du till exempel att ”…det är vi gemensamt som måste genomföra Parisavtalet utan några om, men och kanske för att hålla den globala temperaturen under en och en halv grad.” Och att ”Sverige är redo att gå i ledningen för det arbetet och visa vad som är möjligt.”

Vi kan bara hålla med dig. Inför FN:s generalförsamling har du också sagt att ”alla måste göra sitt” och att ”klimatkrisen är en kris för mänskligheten. När de som är barn i dag är pensionärer kan de tvingas uppleva en värld där samhällsfunktionerna gått under på grund av konflikter om vatten, mat och land. Men vi kan vara generationen som löser problemen – Vi kan inte bara lyssna på vetenskapen. Vi måste agera i varje område, inte minst i industrin.”

Orden tyder på verklig insikt om det hisnande planetära läget – en insikt vi delar. Vi som skriver detta är så oroade över detta läge att vi just nu genomför en hungerstrejksstafett för vår gemensamma överlevnad, ett stenkast från din bostad i Sagerska palatset. Vårt mål med hungerstrejken är att få träffa dig och förklara vad vi anser behöver göras och lyssna på hur du ser på saken.

Varför vill vi nu träffa dig när vi redan tycks dela samma insikter om allvaret?

Jo, saken är den att du också sagt saker som enligt oss går stick i stäv med dessa insikter. Du är också högsta ansvarig för en politik som enligt oss inte heller alls är i linje med den ambition du gett uttryck för. Det är detta glapp vi skulle vilja prata med dig om. Låt oss till exempel ta upp en annan sak du också sa i det där  EU-talet: ”Vi har en klimatram för vårt samhälle som kommer att innebära att vi vill skära i utsläppen snabbt och kraftfullt och uppnå nettonollutsläpp till 2045.”

Vi hungerstrejkare vill peka på flera åtgärder.

Den stora haken är att det inte finns något stöd i forskningen för att nettonollutsläpp först 2045 skulle räcka om Sverige ska ta ett rättvist ansvar för att jordens medeltemperatur ska ha skuggan av en chans att hållas under 1,5 grader. Utsläppen skulle behöva fasas ut redan 2025 för att minimera dessa risker – hur orealistiskt det än framstår med en så rasande snabb omställning. Forskning från Uppsala visade nyligen att Sveriges klimatmål inte ens tar oss halvvägs till att uppfylla våra åtaganden enligt Parisavtalet.

Vi förstår att politik innebär kompromisser. Men det är samtidigt svårt att kompromissa med naturlagarna och med de planetära ekosystemen. När det gäller den förda politiken är det enligt oss tydligt att regeringens politik inte ens lever upp till dessa alltför svaga klimatmål. Klimatpolitiska rådet har också flera gånger kommit med svidande kritik mot regeringens klimatpolitik och klimathandlingsplan. ”Vår bedömning är att klimatmålen inte kommer att nås med nuvarande politik” säger Ingrid Bonde från Klimatpolitiska rådet och fortsätter med att ”…det klimatpolitiska ramverket måste ges samma status som statsbudgeten om de svenska klimatmålen ska kunna nås.”

Vi hungerstrejkare vill peka på flera åtgärder som vi menar varit helt otillräckliga eller som försvårat möjligheterna att hejda den pågående klimat- och miljökrisen.

De fossila subventionerna. Idag går ca 30 miljarder av statskassan varje år till direkt stöd eller skattelättnader åt fossil verksamhet.

Pensionerna. Fortfarande investeras miljarder av AP-fonderna i fossila bolag och i klimatskadlig verksamhet.

Massbilismen. Sveriges bilflotta fortsätter att släppa ut miljoner ton koldioxid från både gamla och nya bilar. Det finns inget utsläppsutrymme för att låta detta fortsätta. Trots det byggs det fortfarande nya motorvägar i Sverige.

Flyget. Trots den akuta klimatkrisen fortsätter regeringen att hålla flyget under armarna. Både Swedavia och flygbolagen har mottagit mångmiljardstöd under coronakrisen.

Skogen. Det finns mycket lite kvar av den ursprungliga, artrika skogen i Sverige. Den svenska skogsindustrins aggressiva bruk, satsningarna på monokultur och kalhyggen, kortvariga skogsprodukter och biobränsle är en katastrof för såväl biologisk mångfald som klimat.

Industrin. Idag omfattas mycket av den svenska industrin i EU:s utsläppshandelssystem. Den förra regeringen beslöt att undanta dessa industriföretag från koldioxidskatten. Det har inte din regering ändrat på. Svensk stål-, cement-, pappersmasse- och oljeindustri släpper ut ofantliga mängder koldioxid. Detsamma gäller statliga Vattenfall som fortfarande släpper ut miljontals ton koldioxid i sina kvarvarande kolkraftverk i Tyskland.

Maten. Trots att livsmedelsproduktionen är ett av de stora hoten mot klimatet, den biologiska mångfalden och hälsosamma hav fortsätter regeringen att stötta konventionellt jordbruk och djurindustri. Det saknas också styrmedel för att styra om konsumtionen från ohållbart och animaliskt till grön och växtbaserad mat. Fiskeindustrin trålar upp enorma mängder fisk utanför Sveriges kuster och kastar tillbaka stora mängder död fisk i havet.

Stöd Opulens - Prenumerera!

Opulens utkommer sex dagar i veckan. Prenumerera på Premium, 39 kr/mån eller 450 kr/år, och få tillgång även till de låsta artiklarna.
På köpet får du tre månader gratis på Draken Films utbud (värde 237 kr) av kvalitetsfilmer, 30% rabatt på över 850 nyutgivna böcker och kan delta i våra foto- och skrivartävlingar.
PRENUMERERA HÄR!

Vi tror att du menade det när du sade att ”det är vi gemensamt som måste genomföra Parisavtalet utan några om, men och kanske för att hålla den globala temperaturen under en och en halv grad.” Men när det inte alls sker antar vi att andra frågor väger tyngre än vägen mot Parisavtalet och 1,5 graders-taket. Det verkar som att det är en hel del ”om, men och kanske”.

Vi förstår att en statsminister har många frågor att ta ställning till och många intressegrupper att bemöta. Dessutom befinner vi ju oss i en allvarlig pandemi. Men naturen är en dålig förhandlare. Och alla de andra viktiga frågorna – jobben, ekonomin, hälsan, jämlikheten, brottsbekämpningen, tryggheten, välfärden – kommer att förbli olösta om vi inte prioriterar vår gemensamma överlevnad.

Vi ser alltså tecknen på att du förstår allvaret. Vi ser också tecken på att det finns krafter som hindrar dig och din regering från att agera i linje med detta allvar. Det är det här glappet vi vill prata om. Därför ber vi att få träffa dig.

Varma hälsningar!

Samuel Jarrick
Mariam Jallow Tholozan
Anna Termine
Viktor Jonsson
Christian Nilsson
Albin Björk
Lennart Karlsson
Lior Stefansson
Jakob Bowers
Viktor Lindberg
Elisabeth Fors

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr