Kampen för ett rättvisare samhälle fortsätter

Debatt.
Mohamed Nuur och Eva-Märta Granqvist. (Foto: Mohamed Nuur)
Mohamed Nuur och Eva-Märta Granqvist. (Foto: Mohamed Nuur)

RINKEBY. I dag svarar Eva-Märta Granqvist på Lars Thulins senaste inlägg i debatten om Rinkeby. Hon sänder också en hälsning från Mohamed Nuur, ordförande för Vänsterpartiet Rinkeby Spånga Tensta. I morgon svarar Lars Thulin. Tidigare inlägg finns att läsa här

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Lars Thulin återkommer med svar kring mitt, i hans tycke, hycklande och “rosenröda” Rinkebyreportage. Först går han vilse i kritik mot Vänsterpartiet, och sedan låter han förlegade idéer om “vi och dom” skina igenom.

Till att börja med hade mitt besök i Rinkeby ingen partipolitisk agenda. Syftet var att sticka hål på en tråkig och onödig bild av en Stockholmsförort som många har synpunkter kring, men sällan själva besökt.

Det tycks finnas ett behov av att bibehålla en bild av förorten som en sämre del av Sverige, där “dom andra” bor och verkar. Den positiva vardagsbild av Rinkeby som jag ville förmedla, väckte inte bara Lars Thulins debattlust.

På Twitter tog förnärmade ”svärjevänner” till orda, och framhöll att jag minsann inte vågat tillbringa natten ensam i källare och underjordiska parkeringsgarage. Där skulle jag nämligen ha fått möta den enda riktiga bilden av området, det vill säga SD-anhängarnas egen, i stället för “tillrättalagda” besök i vanliga kaféer och butiker. Vad som nu skulle vara tillrättalagt med det.

De misstrogna SD-twittrarna fick snart svar av både tidigare och nuvarande Rinkebybor som rapporterade att de rört sig problemfritt i området i åratal, och att det nu var på tiden med en positiv skildring av deras egen hembygd.

Inlägg på Twitter i debatten om Rinkeby. (Skärmdump)

En tidigare ortsbo skriver att hon bott i Rinkeby i 5,5 år: ”Har gått igenom Rinkeby säkert tusentals gånger och det har inte hänt ett jävla skit.”

Lars Thulin för sin del väljer att ansluta sig till den förra gruppen, det vill säga de som störs av att deras bild av ett ”utsatt område” rubbas.

Den som vill området och de boende väl får inte försöka gömma undan problemen, menar Lars Thulin och likställer en alltför positiv bild av Rinkeby med röstfiske från Vänsterpartiets sida. Som om Rinkebyborna inte själva kände till exakt vilka utmaningar de har att göra med, i ett område som i själva verket är politiskt eftersatt och inget annat.

Sedan dyker några smygrasistiska klassiker plötsligt upp, och gör att man tappar intresset för hela texten. Hundvisslan ljuder i form av diffus omsorg om utsatta flickor och oro för ”hedersvåld i kulturella enklaver”. Tomma fraser som talar direkt till just de väljare som vill dela upp oss i ”vi och dom”. Precis det som mitt besök syftade till att motverka.

Bakom Socialdemokraternas fasad av tolerans och försvar av allas lika värde anas en tyglad ”vi och dom”-mentalitet. En behärskad klangbotten utifrån vilken man ängsligt krattat manegen för den svenska rasisthögern i åratal, något som jag beskrev i Magasinet Konkret den 3 juni 2023.

Det som förmodligen irriterar socialdemokraten Lars Thulin allra mest är nog det faktum att Vänsterpartiet lade beslag på var fjärde röst i området i det senaste valet. Själv har jag inget med Vänsterpartiets verksamhet i Rinkeby att göra, utan överlåter den helt åt den lokala partiföreningen att ta hand om.

Låt mig därför avslutningsvis förtydliga att Rinkeby är en del av vårt gemensamma svenska samhälle och skicka med en hälsning från Mohamed Nuur, ordförande för Vänsterpartiet Rinkeby Spånga Tensta: ”Rinkeby ligger på svensk mark, och vi är svenskar som bor här. Utomstående behöver inte förklara våra utmaningar för oss, och orsakerna till dem. Förorten är inte ett ’utsatt område’ utan ett politiskt eftersatt område på grund av förd politik. Kampen för ett rättvisare samhälle kommer fortsätta.”

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se
EVA-MÄRTA GRANQVISTinfo@opulens.se
EVA-MÄRTA GRANQVIST
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr