De religiösa friskolorna är ett problem för demokratin

Krönikor/Samhälle.
Montage: Opulens. Bildkälla: Pixabay.com

TOLERANS. ”Avskaffa religiösa friskolor” skrev Sydöstrans ledarskribent Ayman Fares i söndags. Samtidigt utreder regeringen konfessionella inslag i skolväsendet. Stefan Bergmark reflekterar över sitt eget medlemskap i Svenska kyrkan och menar att det är fullt möjligt att kombinera medlemskap i ett trossamfund och samtidigt önska ett starkare inslag av sekularism i en tid när religionen är på frammarsch.

 

 

Man kan stundom bli avundsjuk på de har som en religiös tro. Men å andra sidan. Har man ingen så slipper man också risken att tappa tron. Jag är medlem i Svenska kyrkan men sympatiserar med Förbundet humanisterna, de organiserade ateisterna i Sverige. Skumt? Kanske, men så är världen och tiden så pass rörig att den som i det nya globaliserade millenniet försöker hålla huvudet kallt lätt uppfattas som motsägelsefull av de frälstas skara.

STEFAN BERGMARK
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Krönikor

Leve cyklismen!

TEKNIKHISTORIA. Idag inträffar den internationella cykeldagen, ett skäl att ägna en extra
0 0kr