Bakom varje siffra finns en individ

Debatt/Samhälle.
Flyktingar i Kabul. Foto: Flickr.com

RÄTTSLÖSHET. Sveriges nuvarande flyktingpolitik är omänsklig, inte minst med tanke på de ensamkommande barnen och ungdomarna, skriver Nora Axelsson Håkanson och Toktam Jahangiry, som representerar Feministiskt initiativ.

1 800 barn har försvunnit i Sverige de senaste fyra åren och är borta från sina föräldrar. Om några år tänker vi tillbaka på dagens flyktingpolitik och skäms. Tiotusentals barn sitter i förfallna flyktingläger runt om i Europa, gränser stängs, omänskliga utvisningar äger rum och vedervärdiga åldersbedömningar är vardag för våra barn och ungdomar.

Debattsugen? Skicka bidrag till debatt@opulens.se.
Nora Axelsson Håkanson är 17 år och barnrättspolitisk talesperson samt riksdagskandidat för Feministiskt initiativ.
Toktam Jahangiry är 44 år och riksdagskandiat för Feministiskt initiativ.

Ensamkommande barn och ungdomar är ingen homogen grupp. Bakom varje siffra finns en individ med en röst, en dröm och en strimma av hopp som vi behöver ta till vara. Feministiskt initiativs politik bygger på mänskliga rättigheter. Så länge världen har områden med naturkatastrofer, krig, hot och förtryck ska det vara varje människas rätt att fly till tryggheten. Detta finns nedskrivet i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionens artikel 22 och 38.

Den asylprocess som ensamkommande och asylsökande barn tvingas gå igenom är utdragen och inhuman. Milslånga väntetider, osäkra åldersbedömningar och utvisningar till länder man aldrig satt sin fot i har plötsligt blivit verklighet för de barn som sitter med oss i våra klassrum eller bredvid oss på bussen på vägen till jobbet.

Många av dem som utvisas till Afghanistan påbörjar sin flykt på nytt så fort de landat. Ett liv som papperslös i grannlandet Iran framstår som lugnt i jämförelse med livet i hemlandet med dess terrorattacker och inbördeskrig, men hittas du av staten i Iran skickas du som barnsoldat till kriget i Syrien – ett blodbad utan dess like. Hittas du i Sverige däremot skickas du till Afghanistan. Kanske ser dina vänner i Sverige två veckor senare bilder av din döda och sargade kropp i medierna. Afghanistan är inte säkert för någon och det är ovärdigt att skicka dit ensamma barn.

Partierna och regeringen velar mellan vilka rättigheter världens folkgrupper ska ha. Feministiskt initiativ har en tydlig linje. Vi vill se ett Sverige som värnar om flyktingbarn lika mycket som inrikes födda och där alla barn får sina rättigheter tillgodosedda. Där rätten till liv, lek och trygghet går först och där närheten till familjen prioriteras före extra pengar i statskassan. Feministiskt initiativ har god kontakt med organisationer som jobbar med flyktingars rättigheter. Ensamkommande barn är inte helt ensamma, de kan lita på oss, som aldrig lämnar dem.

NORA AXELSSON HÅKANSON
info@opulens.se

 

 

 

 

 

TOKTAM JAHANGIRY
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr