ABF böjer sig för den statliga historieskrivningen

Krönikor/Samhälle.

IDEOLOGISK STYRNING. “När arbetarrörelsen själv förbjuder ett seminarium om en av sina viktigaste inspiratörer kan ju bokstavligen vad som helst bli möjligt i det skymningsland vi nu tycks leva i.” Crister Enander om att ABF i Stockholm ställer in en föreläsning om Karl Marx, som på lördag fyller 200 år.

Historieskrivningen måste med nödvändighet vara fri och oberoende i ett demokratiskt samhälle. Den får inte vara knuten till eller i händerna på politiska särintressen eller stora bolag som vill tillrättalägga den svunna tidens händelser för att skapa en partisk bild av historien och därmed vad som sker i dag. Ty genom att manipulera historien har man makt över dagens syn på världen.

I Sovjetunionen var all historia och forskning och alla skildringar av vad som en gång skett styrda och kontrollerade av statsmakten. En total diktatur härskade. Och den som någon gång har sett hur äldre fotografier retuscherats, så att personer som hamnat i onåd bara suddats ut och försvunnit, glömmer det inte.

Det faktum att det i Sverige sedan snart två decennier finns en av staten finansierad och genom tydliga direktiv kontrollerad institution för hur historien över vissa skeenden ska skildras och behandlas är ett tydligt tecken på ett demokratiskt underskott och en på alla sätt skrämmande företeelse.

Forum för levande historia får ändå ostört arbeta vidare. Ingen ifrågasätter längre, förvånade nog, denna statligt styrda historieskrivning och information till inte minst skolor och allmänheten.

Till en början skulle verksamheten inrikta sig på nazismens brott. Det var, om jag minns rätt, Göran Persson själv som stolt invigde Forum för levande historia. Alliansen utvidgade sedan, närmare bestämt 2006 , dess verksamhetsområde. Även “kommunismens brott mot mänskligheten” skulle utforskas och kartläggas så att kunskap sedan kunde spridas på bred front.

Denna ideologiskt styrda historieskrivning har sedan dess i de flestas ögon betraktats som något självklart och helt okomplicerat. Ingen verkar längre se dess vittgående och fatala konsekvenser.

Nu har denna satsning gett utdelning. Den statliga indoktrineringen fungerar. Ingen behöver nu tänka på egen hand eller efter eget huvud. Statsmakten tar hand om det!

ABF i Stockholm förbjöd häromveckan ett sedan länge planerat seminarium. Det skulle ha handlat om en tysk och judisk 1800-talstänkare och filosof. Hans namn är Karl Marx. I övermorgon den 5 maj är det 200 år sedan Marx föddes. Tillsammans med Freud och Darwin hör Marx till dem som mest genomsyrat det västerländska tänkandet. Det rör sig långt ifrån enbart om bestämda politiska tillhörigheter. Vad Karl Marx kom fram till och skrev om beträffande de stora rörelserna inom ekonomi, de politiska motsättningarna och hur historien manifesterar sig genom olika intressen tillhör det allmänna vetandet och sättet att även till vardags betrakta omvärlden.

Att Arbetarnas Bildningsförbund plötsligt ställde in och vägrade att som planerat låta den anrika föreningen Clarté hålla ett seminarium om Karl Marx är ett tecken på en frånstötande utveckling. Jag blir rädd, rädd på allvar. Vad kommer att hända härnäst? När arbetarrörelsen själv förbjuder ett seminarium om en av sina viktigaste inspiratörer kan ju bokstavligen vad som helst bli möjligt i det skymningsland vi nu tycks leva i.

Forum för levande historia har effektivt fullföljt de direktiv statsmakten har givit det. Dess arbete skiner otvivelaktigt igenom i det som ABF nu har gjort. Den syn på historien och omvärlden som staten gett i uppdrag till denna myndighet att främja har börjat “sippra ner i det allmänna medvetandet”, för att tala med Antonio Gramsci, som tvingades leva stora delar av sitt liv i Mussolinis fängelser, inte minst för just sin syn på historien.

Ja, just det. Forum för levande historia är en myndighet. Det är exakt så demokratiskt perverterat som det låter. I Sverige har vi en myndighet som handhar och administrerar sittande regerings syn på historien. Precis som i Sovjetunionen, Tredje riket och fascismens Italien.

Att ABF nu böjer sig för detta arroganta och av makten korrumperade sätt att betrakta och behandla historien inte bara förvånar. Det skrämmer, som sagt.

CRISTER ENANDER
crister.enander@opulens.se

 

 

 

 

 

 

 

Alla artiklar av Crister Enander

Crister Enander är författare, skriftställare och litteraturkritiker. Crister är född i Jönköping men idag bosatt i Lund. Han har gett ut ett flertal böcker. Bland de senaste märks ”‘Vi ger oss inte. Vi försöker igen. Anteckningar om Lars Gustafsson”, ”Slagregnens år – tankebok”, ”Dagar vid Donau. författare nära Europas hjärta”.

Det senaste från Krönikor

Hörby, Victoria Benedictsson

Hörby och jag

HÖRBY. ”Det är alltså hög tid att någon berättar för de som
0 0kr