Tantrafestival får Johnny Bode-priset

Nyheter.
Ängsbacka kursgård i Molkom i Värmland (foto: Pressbild)

HEDONISM. Ida Freyschuss, vd för Ängsbacka kursgård i Värmland, tilldelas årets Johnny Bode-pris för det uppmärksammade tantralägret där många deltagare smittades av covid-19 i somras.

“Ängsbacka och dess vd Ida Freychsuss har på ett storartat sätt levt upp till Johnny Bodes hedonistiska credo och får priset för ett agerande som både har orsakat upprördhet i Sverige och ansträngda förhållanden till Norge, helt i Johnny Bodes anda. Häpnaden inför de starka reaktionerna, förtrytelsen över att vara missförstådd, men också vägran att låta sig nedslås inför framtiden är även det i Johnnys stil”, skriver juryn i sin motivering.

Priset delas ut av Johnny Bode-sällskapet till en kulturpersonlighet eller annan offentlig person eller institution som skapat skandal “eller på annat vis visat fräckhet och ställt till det för sig själv och sin omgivning”.

Priset består av ett diplom samt en summa pengar som Johnny Bode-sällskapet vid utdelningen redan använt till att betala ett restaurangbesök – där pristagaren inte fått delta.

Tidigare i veckan meddelade Ängsbackafestivalen att man tänker fortsätta med tantrafestivalen sommaren 2022.

TT-Nyhetsbyrån

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr