Kulturrådet eftersöker långsiktiga strukturer

Nyheter.
Kulturrådet efterlyser stöd för kulturens återstart även under 2023 (Bild: Kulturrådet).


Budgetunderlag för kulturen nästkommande år är nu skickat från Kulturrådet till regeringen.

Kulturrådet menar att pandemin visat att kulturlivet behöva stärkas genom ökade anslag, och att stöd för kulturens återstart kommer att behövas även under 2023.

– De sår som har uppstått i kulturens ekosystem behöver läkas. Bland annat måste den privata sektorn, som vanligtvis klarar sig utan statlig finansiering, stöttas ett tag till för att överleva krisen, säger generaldirektören för Kulturrådet Kajsa Ravin i ett pressmeddelande.

Kulturrådet vill att tillfälliga bidrag till kulturskolor och bibliotek ska göras permanenta för att stimulera utveckling på den lokala nivån. Man vill även återuppta det internationella kulturutbyte som till stor del fått pausats under pandemin.

– Konsten och kulturen kan inte utvecklas i isolering och konstnärer som hotas i vissa delar av världen kan ta stöd i kultursamarbeten med andra länder. Världen är i ett allvarligt läge och vi behöver verka tillsammans för konstens och kulturens överlevnad, utveckling och frihet, säger Kajsa Ravin.

Anna Brynhildsen

Det senaste från Nyheter

0 0kr