Kommuner kultursatsar för att locka invånare

Nyheter.
Många kommuner satsar på kulturlivet för att locka nya invånare (foto: Vilhelm Stokstad/TT)


KULTURUTBUD. Satsningar på lokal kultur för att locka folk till tillväxtkommuner blir en viktig valfråga på flera håll i landet i höst, rapporterar Kulturnytt.

I Boden, där en fossilfri stålfabrik ska byggas, är såväl kommunstyrelsen som oppositionen eniga om att man måste satsa på kommunens kulturscen.

– För att undvik att folk jobbar på ett ställe men bor någon annanstans är det viktigt att de kan se ett liv på platsen, och då är det av vikt att där finns något som kan berika fritiden, säger kommunalrådet och centerpartisten Johan Gröhn.

Sägas bör dock att det inte finns någon forskning som tyder på ett direkt samband mellan inflyttning och stora kultursatsningar, ändå får Johan Gröhn medhåll av Emma Lundholm, som forskar inom kulturgeografi vid Umeå universitet.

– Det räcker inte bara med att det finns ett jobb, utan man ska också uppfatta en ort som attraktiv i andra bemärkelser och kulturutbudet är en del av det, säger hon.

TT Nyhetsbyrån

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr