Historiskt stort krisstöd till kulturen

Nyheter.
Konsertarrangören Live Nation får 59,4 miljoner kronor från Kulturrådet. (Foto: Magnus Andersson/TT)

ANSLAG. Färre aktörer får rejält mycket mer, och Live Nation allra mest, när Kulturrådet nu delar ut cirka 1,4 miljarder kronor till den hårt drabbade kultursektorn. – Det här är historiskt stora belopp, säger Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet.

När ansökningarna gjordes hade Kulturrådet 620 miljoner att fördela men genom regeringens nya anslag har stödet nu ökat till mer än det dubbla. 1,4 miljarder är med råge den största summan som Kulturrådet har fördelat under pandemin.

– Det här är historiskt, och vi ser att de här pengarna kommer att räcka väldigt långt, det är stora belopp som bör hjälpa många av de här verksamheterna att överleva krisen, säger Kajsa Ravin.

Pengarna delas ut för ”särskilda behov” och omfattar hela året. Liksom tidigare går största delen av pengarna, 836 miljoner kronor – drygt 60 procent – till musikområdet. Största summan, 59,4 miljoner kronor, får konsert- och turnébolaget Live Nation som samtidigt är en av de krisstödsmottagare som just nu granskas extra av Kulturrådets jurister. Dagens ETC har bland annat ifrågasatt företagets användning av krisstöden, anklagelser som dock tillbakavisats av Live Nation.

– Vi jobbar väldigt noga och följer upp på olika sätt och tar hjälp av experter. Alla som får de här pengarna ska också redovisa hur de använts. Vi kan också begära återkrav av outnyttjade medel eller om det är oriktiga uppgifter som vi tagit beslut på. De här pengarna ska ju gå till det som står i ansökan, de kan inte gå till vad som helst, säger Kajsa Ravin.

Kulturrådet ger den här gången ”rejält högre belopp” till färre aktörer. Av de cirka 2 900 aktörer som sökt stödet har 36 procent fått avslag. Till skillnad från i december ska pengarna enbart ges till aktörer som är av ”central betydelse” för de olika konstområdena. Detta enligt uppdrag från regeringen. Vilka når då upp till det?

– Det handlar om att de ska vara viktiga produktionsplatser, att arbetstillfällena bibehålls liksom kompetensen. Det har varit vårt fokus. Vi har inte i uppdrag att enbart titta på den konstnärliga kvaliteten.

Har de stora aktörerna gynnats av det?

– Det är inte självklart så. Alma Löv i Sunne får stöd, liksom kulturföreningen Mullberget i Skellefteå. De är inte stora aktörer men av central betydelse såväl för sina konstområden som i sina regioner.

Vilka har blivit utan?

– Det går inte att ringa in en särskild grupp. Det går inte att peka på ett område.

Kulturrådet har också tagit hänsyn till den krock som som uppstått mellan krisstödet för särskilda behov och det statliga omställningsstödet. I februari ändrades det svenska regelverket efter ett beslut i EU-kommissionen. Plötsligt riskerar mellan 200 och 350 aktörer som fick krisstöd från Kulturrådet i december att bli återbetalningsskyldiga av ett annat och betydligt större stöd – omställningsstödet.

– Det är olyckligt och inte bra. Vi har lyft den här frågan till Kulturdepartementet, säger Kajsa Ravin.

För att samma situation inte ska uppstå igen är de krisstöd som nu betalas ut mycket högre. De som beviljas kulturstöd ska klara sig utan omställningsstödet, och de som får nej ska i stället ha chans att få omställningsstöd utan att blockeras av ett mindre kulturstöd.

– Det vi gjorde var att intensivt informera om det detta innan Skatteverket stängde ansökningen till omställningsstödet.

Det senaste från Nyheter

0 0kr