Akademitvist slutade med nota till Kronofogden

Nyheter.
Svenska Akademien stämde Nordiska motståndsrörelsen och Nordfront för brott mot det så kallade klassikerskyddet. Tvisten förlorades och Akademien blev därmed ersättningsskyldig till motpartens rättegångskostnader. (Jessica Gow/TT)

DISPYT. Svenska Akademiens rättsliga process mot nazistiska Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen blev en kostsam affär – som dessutom hamnade hos Kronofogden.

Det framgår av Akademiens verksamhetsberättelse för förra året.

Till Svenska Akademiens uppdrag hör att bevaka det så kallade klassikerskyddet. Skyddet överträddes, ansåg Akademien, när Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen på sina hemsidor publicerade flera klassiska verk. Motiveringen var att det fanns en risk för att “verken uppfattas ge legitimitet åt budskap som kan innebära bland annat hets mot folkgrupp”.

Akademien inledde därför 2019 en rättslig process i Patent- och marknadsdomstolen där man yrkade på att föreningarnas användning av verken skulle förbjudas vid vite. Domstolen var dock av en annan åsikt. I en dom den 15 april i fjol slog rätten fast att skyddet inte omfattar “sammanhanget för återgivningen”.

Trots att Akademien inte ansåg att domskälen var särskilt övertygande överklagades inte domen. I stället vill Akademien att riksdag och regering tar ställning till om domstolens avgränsning av skyddet är godtagbart eller om ett förtydligande av lagskyddet behövs.

Svenska Akademien hade hos justitiedepartementet begärt att få ersättning för sina advokatkostnader i samband med rättsprocessen – en ansökan som avslogs i juni förra året. Nu framgår av Svenska Akademiens årsredovisning att man till Kronofogden inbetalat cirka 1,5 miljoner kronor, vilket avser motpartens rättegångskostnader.

TT Nyhetsbyrån

Det senaste från Nyheter

0 0kr