Noterat: Nattliga tankar innan Imovane

Noterat.

ANVÄND DENNA! Noterat_vinjettbild_Opulens_noterat

FÖRNUFTET. Ibland ser man bara det som är, andra stunder det som inte är i det som är, så att det som är försvinner. Så livsnödvändig denna dubbelhet är, den förtröstan en annan värld kan ge. Istället – nuet som livets tempel, impulserna, lusten som vägvisare, ”självförverkligandet”. Man säger: det är förnuftets fel, vi är för rationella.

Fel, bara förnuftet kan se förnuftets gränser, bara förnuftet kan bära det ansvaret. Tron är det reservat förnuftet måste bygga; det som inte är, ännu inte är, men måste finnas. Tron är inte känslor, men fylls med känslor. Om inte kommer livsanden dödfödd till världen.

Nej, detta är inte religion. Gud kommer för alltid förbli det stora som inte är. Musik, Bill Fay: The geese are flying westward.

Stellan Lindqvist

LÄS FLER NOTISER

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr