Noterat: Att börja i rätt ände

Noterat.

Noterat

JÄMLIKHETSSFILOSOFI. Svenskar beskylls ibland för att vara stela. Somalier högljudda. Araber energiska. Serber och ryssar råbarkade. Fransmän belevade. Finnar hårdnackade. Amerikaner högfärdiga. Kineser lojala. Listan kan göras lång.

För att förstå varandra, för att bli genuina världsmedborgare, behöver vi stoppa in hela samhällen, kanske hela världen, i varenda människa. För att se en hel människa bortom fördomarna. Genom att se varje människa som inte bara en del av världen utan som en liten manifestation av den har vi kommit ett steg på vägen. Men det kräver kunskap. Mängder med kunskap. Mer kunskap än vad någon enskild individ kan besitta.

Att begripa sina egna förutsättningar för tolkning, vad du tolkar och hur du gör det, är en bra början. All förståelse börjar med en ynka tolkning av en gest eller ett ord och slutar med en hel serie tolkningar som blir en uppfattning. En serie uppfattningar gör i sin tur en världsåskådning. Modellen ser ut som följer: Tolkning – tolkningsserie – förståelse – uppfattning – uppfattningsserie – världsåskådning. Du kan säkert vända och vrida på begreppen. Gör gärna det. Så länge du börjar i rätt ände.

Christoffer Andersson

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Noterat

0 0kr