Storstilat allkonstverk

Musik.
Isabell Gustafsson-Ny.

JAZZ. Isabell Gustafsson-Nys skiva Rotsystem är ett storstilat allkonstverk med en stark klangbild, fria och självständiga texter och en konstnärlig ton, skriver Bo Bjelvehammar.

 

Rotsystem med Isabell Gustafsson-Ny
Pacaya records

Det finns platser, som för människor samman, det finns trådar och fästen till andra varelser, det går inte att uttala sig tvärsäkert om hur allt detta förhåller sig till tiden. Något försvinner, annat tunnas ut eller lämnas, men mycket lever kvar som minnen, eko och traditioner.

Det talas livfullt om människors rötter, som kan vara både starka, förgrena sig flitigt och som alltid finns där i våra liv, som igenkänningar och kardborrar.

Pianisten och kompositören Isabell Gustafsson-Ny lämnar omfattande kommentarer och reflektioner i sina texter och i sin musik, just kring detta om tillhörighet, plats och återskapande, av det som är bekant och berör.

Platser och rötter, som gör att vi kan tala om hem, familj och den jord, som vi tillhör.

Det är fria kompositioner, genreöverskridande, med skilda rötter i frijazz, visa och kammarmusik. Isabel Gustafsson-Ny omger sig med en klunga eminenta musiker, det finns både stöd av cello, fiol och klarinett, med gäster på saxofon och synt.

Musiken har variationer, från känslor kring sårbarhet och skörhet till mjukhet och saknad.

Albumet är ett storstilat allkonstverk med en stark klangbild, fria och självständiga texter och en konstnärlig ton. Omslaget är skapat av konstnären Johanna Hästö.

BO BJELVEHAMMAR
bobjelvehammar@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Musik

0 0kr