Klara Kellers fullängdare är ett av årets mest intressanta skivsläpp

Musik.
Klara Keller, indiepop, Håkan Hellström, pop, singer-songwriter,
Omslaget till Klara Kellers aktuella album.

INDIEPOP. ”Redan nu kan Klara Kellers fullängdsalbum utkoras till ett av årets mest intressanta skivsläpp,” skriver Erik Bovin.

Ögats läppar sluter sig med Klara Keller
Skivbolag: The Satchi Six

Musiksverige har världens blickar på sig. Starka melodier, gott självförtroende och kompositioner som ger sken av att vara enkla utgör en del av framgångsreceptet. Ett recept 26-åriga stjärnskottet Klara Keller håller sig till utan att ge minsta avkall på sin integritet.

Ögats läppar sluter sig är hennes första och efterlängtade fullängdsalbum efter två rosade EP-skivor (ett på svenska respektive engelska). Att hon återvänt till modersmålet gläder mig då hon är en synnerligen skicklig textförfattare. Samtliga spår rymmer enkelt formulerade rader, mångbottnade likafullt, inte sällan med en poetisk lyskraft.

Förutom det (för en popartist) obligatoriska temat: hjärta och smärta återfinns texter med existentiell klangbotten: ”säg mig fjäril, hur blir man fri?”.

Det starka och euforiska öppningsspåret, ”Ung igen”, kan nog skänka en smula en tröst och hopp till alla oss som lider av en ålderskris.

Inte blir det sämre av den atmosfär som här byggs upp. Om det stämmer att musiken tar en till en annan plats för spåret denna lyssnare till en plats av romantisk art. Ett tak där man sitter och blickar ut över utsikten och in i sig själv.

Jag håller för sannolikt att Keller tagit intryck av Håkan Hellström. Som 22-åring medverkade hon på hans album Rampljus (2020) genom gästspelet på ”Vita små moln”. Sannolikt har hon präglats av hans tidiga produktion, tiden före de stora arenorna. Jag medger att det är en tråkig jämförelse. Samtidigt: svårigheten att finna andra musikaliska anförvanter – säger inte det något om Kellers särart?

En lite för polerad ljudbild vägs upp av Kellers oförställda stämma.

Ögats läppar sluter sig drabbar mig inte med samma kraft som första EP:n Hjärtansfröjd (2020). Men vad gör det? Redan nu kan Klara Kellers fullängdsalbum utkoras till ett av årets mest intressanta skivsläpp.

Erik Bovin
ERIK BOVIN
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Musik

0 0kr