En skapelseberättelse

Musik
Collage: C Altgård / Opulens.

MUSIK. Thomas Wihlman har funderat över kreativitetens mysterium och då speciellt med tanke på musikskapandet. Kanske handlar det om ”att kunna beröra med musik. Att inte blåsa upp sig till ett stort ego utan att låta musiken tala till oss. Och att våga gå in i sitt inre.”

 

Max Martins era som musikskapare är på väg att ta slut, skriver Sara Martinsson i DN. Beviset för detta är att på flera år har han inte skapat några nya storhits, med undantaget som bekräftar regeln, en mindre hit 2020. Kanske är det någon form av skrivkramp, vad vet jag. Vi som skapar texter som vi tänker en publik ska ta till sig, som denne skribent, vi kan också drabbas av skrivkramp, eller som det numera heter på svenska, writer´s block.

THOMAS WIHLMAN

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Musik