Vilhem Moberg ─ en stridbar röst i radioetern

Litteratur.

SAMHÄLLSTHRILLER. ”Men, det som Göran Elgemyr så förtjänstfullt redogör – i en bok med en noggrann not- och källförtecken – är hur Moberg började skriva för olika tidningar med en starkt politisk lidelse som började redan i unga år”, skriver Cecilia Persson.

Vilhelm Moberg och radion. Dramatikern och den obekväme sanningssägaren av Göran Elgemyr
Carlssons förlag (2017)

Den svenske nationalförfattaren Vilhelm Moberg behöver ingen närmare presentation men däremot är det nog inte lika givet att hans stora läs- och beundrarskara känner till hans arbete vid radion? Det glädjande har nu skett att Göran Elgemyr har tagit sig an den utmanande historikeruppgiften att dokumentera denna del av Mobergs produktiva och engagerade författarliv som pågick i över tre decennier. Vilhelm Moberg var en ovanlig författare och människa på många vis och föredömlig i sitt sanningspatos och civilkurage. Han ”vek inte ner sig” för kontroverser och var heller inte rädd för att rakt och tydligt säga sitt hjärtats mening,  i så väl i med som motvind. Detta framgår med emfas i boken Vilhelm Moberg och radion. Dramatikern och den obekväme sanningssägaren.

Vilhelm Moberg föddes den 20 augusti 1898 i byn Moshultmåla i Algutsboda socken i Småland och dog för egen hand 8 augusti 1973. Han hann bli 74 år år och skriva böcker som nog kan kallas för nationalepos innan han sorgsamt nog valde att dränka sig. Giv oss jorden! Rid i natt, Utvandrarna, Invandrarna, Sista brevet till Sverige, Din stund på jorden, Min svenska historia, berättad för folket – del 1 och 2, för att nämna några av hans folkkära böcker, varav flera har även filmatiserats. Men, det som Göran Elgemyr så förtjänstfullt redogör – i en bok med en noggrann not- och källförtecken – är hur han började skriva för olika tidningar med en starkt politisk lidelse som började redan i unga år.  Moberg ansåg sig inte tillhöra arbetarklassen utan bondeklassen men då får man minnas att detta skedde innan den stora industraliseringen, då bönderna drevs in till fabrikerna.

Historikern Peter Aronsson har skrivit en intressant avhandling – Bönder gör politik ─ där han argumenterar för att den svenska politiska kulturen skapades i det lokala bondesamhället med historiska rötter århundranden tillbaka. Detta är ett kompletterande sidospår som understryker att Göran Elgemyr har hittat rätt när han visar att Vilhem Moberg är en historisk gestalt som manifesterar både det svenska bondesamället och den svenska arbetarrörelsen. Det låter sig nog sägas att den passionerade sanningsägarmoralen går att härleda till hans tidiga politiska fostran, och det uppfodrande rådet han fick av sin farbror: Du ska inte läsa romaner och skit, du ska läsa politisk litteratur, så du lär dig begripa nånting, är ett tydligt exempel på detta. Moberg var till lika stora delar en politisk människa som en lysande författare. Och troligen så är detta två sidor av samma mynt.

Här är emellertid huvudfokus hans långa verksamhet vid radion och det tidspannet i sig blir ett talande stycke radiohistoria jämte det svenska folkhemmets framväxt med dess brister och förtjänster. Det var vid radioteatern Moberg började sin radiokarriär och hans förste radiochef var den legendariske Per Lindberg som ville skapa en högklassig folkradio. Vilhelm Mobergs radiodebut var med radiopjäsen Marknadsafton ─ och det är viktigt att i sammanhanget betänka att detta var innan tevens tid. Folk lyssande på radio och radiopjäser fick ett stort recensionsutrymme.

Boken är fylld av mustiga ankekdoter och slagkraftiga citat både av Moberg själv och hans kritiker och beundrare. Recensionsutrymmet räcker tyvärr inte för att redogöra för alla strider som Moberg var indragen i angående rättsrötan:  Kejne-, Haijby-, Unman- och Sellingaffärerna men är som en samhällsthriller, och bara det gör boken läsvärd och högst angelägen. Hans mod i denna rättsskandal ska nog delvis förstås i skenet av hans uppväxt och gelgjutna politiska engagemang.

Vilhelm Moberg och radion. Dramatikern och den obekväme sanningssägaren är en bok som är ett måste för alla redan frälsta Mobergälskare men även för andra historieintresserade. Boken har ett lite torftigt sakprosaspråk vilket är lätthänt när det är historiska fakta som står i förgrunden men ambitionen har varit att levandegöra en dokumentär bild av radiomannen Vilhem Moberg. Det lyckas Göran Elgemyr göra med både besked och övertygelse.

CECILIA PERSSON
cecilia.persson@opulens.se

 

 

 

 

 

 

 

Alla artiklar av Cecilia Persson

Cecilia Persson ( född 1967 i Karlstad) Författare, litteraturkritiker och historiker. Publicerat 10 böcker, 2 översättningar, medverkat i flera antologier och några hundra artiklar samt andra publikationer i olika tidningar och tidskrifter. Ett flertal stipendier från Sveriges Författarfond. Arbetar även som lärare i Malmö.

Det senaste från Litteratur

0 0kr