Värdefull bok om pedagogik

Litteratur.
Boken “Moderna pedagogiska utopier” tar bland annat upp mötet mellan lärare och elever. (Foto: Pixabay.com)

MÄNNISKOIDEAL. “Ett viktigt inlägg för att förstå hur samhälle, kunskap, verklighet och skola hänger ihop”, skriver Lis Lovén som läst Moderna pedagogiska utopier.

Moderna pedagogiska utopier
Red: Anders Burman, Joakim Landahl och Daniel Lövheim
Södertörn Academic Studies

Det finns något i äkta mening borgerligt i den myckna lärdomen som innehåller ett löfte bortom det stelt programartade. Detta försöker jag hitta i Södertörn Academic Studies nyutkomna antologi: Moderna pedagogiska utopier. För det besvärliga är att eliten så länge kunnat syssla med pedanteri och disciplin i förhållande till kunskap. Därifrån har det moderna samhället sett sig tvingade att skapa nya förutsättningar inom pedagogik och skolor.

Att befinna sig inom eliten innebär möjligheten till lättsinne i förhållande till lärdom. Hur skapar man detta lättsinne till övriga befolkningen? Det gamla elittänkandet ska ut. Och in ska istället det levande och spontana mötet mellan lärare och elev. Så läser jag in budskapet i antologin. Men att skapa ett möte på vems premisser?

Den här boken har mycket nyttigt att lära ut till dem som av olika anledningar känt att de inte passar in i skolan. Boken börjar med Ellen Key. Kapitelförfattaren är utomordentlig fri i sitt sätt att återberätta det program om den fria utveckling Ellen Key såg som nödvändig för att dana den nya människan. Utopi och dystopi griper in i varandra och läsaren kan lätt se skräckvisionen framför sig. Att dana människan är ett program, ett medel för damen Key. Huvele!

Kapitlet om Emilia Fogelklou är mer löftesrikt. Hon var knuten till Göteborg och genom en gudsupplevelse blev hon sporrad till att förmedla visioner. Logik och värden såg hon som motsatta, och i den teknologiska eran, som för henne var själsdödande, blev människan stressad och pressad av den alltför korrekta logiken. För henne hade den moderna tiden inneburit ett problem mellan att tro och veta! Sanning i det ena klassrummet var osanning i ett annat. En absurd situation med andra ord. Men i den mystiska kristendomen fann Emilia Jesu ord som kropp och förlösning. Även de minsta i samhället skulle få plats genom mystikens kropp.

Så jag ser boken som ett viktigt inlägg för att förstå hur samhälle, kunskap, verklighet och skola hänger ihop. Än en gång är det ungdomarnas bok, i början på deras bildnings gång. Viktig, ja mer än angelägen. På blodigt allvar mellan pärmarna, även om den dryper mer av lärdom än av seg aversion mot sakernas tillstånd.

Rudolf Steiner är även han en alternativ tänkare. Och med sin Waldorfpedagogik var han nog trött på kunskap som enbart teoribygge. Han verkade inom den tyska idealismens kultur. Han menar att pluralismen i verkligheten aldrig fångas av teoriernas modeller. Men att skapa verklighetsunderlag tycks mig personligen vara snarlikt materialism. Så de radikala tänkarna under den moderna epoken försöker bryta sig loss ur teorierna, men hamnar ju i famnen på verkligheten trots allt. Och i den levda verkligheten möter man – människor med teorier!

Och det är intressant, det som Steiner menar, att om vi inte ser in i oss själva förskjuts seendet ut mot tingen. Här pekar nog hans tänkande fram delvis mot New Age. Det är intressant att notera att moderna tänkare vill omförhandla traditionen. Men på vems axlar står man på då, undrar jag. Och vidare: Steiner säger så sant att om man bygger samhället på blodsband så vänder man åter mot något yttre. Förmågan att vara så rik att man går inåt innebär en skral rikedom i så fall. Rikedomen blir skral om schizofrenin vänder inåt! Och sant är även att människans inre fattigdom föder kapitalismens rikedom. Behovet av rätt lärdom återupprättas ständigt.

Sedan världskrigens kölvatten blir vi knäckta och måste återupprepa ideal om människan. Nu kommer drömmen om hypnos som suggestion och mental teknik. Så med psykologin kommer kravet på självhjälp och självförståelse. Tyngdpunkten i lärdomen förskjuts alltså. Och det kusliga är nu att även viljan ska danas och kroppshållningen förbättras. Härifrån går boken in på behavouristernas Skinner. Här finns mycket att hämta för den vetgirige.

LIS LOVÉN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr