Tankeväckande bok om språket

Litteratur.
Torbjörn Elensky. (Foto: Fri Tanke)

LÖFTESRIKT. Torbjörn Elenskys Absolut text är en genialisk bok på sitt sätt, men det geniala som för oss bortom och utanför boxen kan göra texten svår. “Men okej, det här är ändå en bok för unga människor. Ett löfte om att tränga in i nya världar”, skriver Lis Lovén.

Absolut text av Torbjörn Elensky
Förlag: Fri Tanke

När jag läser Absolut text av Torbjörn Elensky har jag hunnit ungefär halvvägs när jag slås av en tanke: Om gudarna under antiken var knutna till skilda funktioner som äktenskap, fortplantning, handel, dyrkan, arbete etcetera etcetera… Ja, då fanns det ett tvingande behov i Mellanöstern på den tiden att ena alla funktioner i en enda sanning. Att dyrka olika gudar eller åtminstone att ägna dem sin rit måste leda till fiendskap vid någon avgörande punkt.

Nu är inte religionen enbart i sig huvudämnet i Torbjörn Elenskys bok, utan språket genom seklerna. Vad har språket gjort med oss? Hur fungerar det? Och själva början för språkets del måste likväl vara kopplat till myt, magi, tecken, emblem, symboler och rit…

Vad vi än anser så är makten att definiera ting och platser knutna till religion, maktutövning, politik och ideologi. (Och kön?) Att uttala ord blir fyllt med sprängverkan. Och den moderna erans dadaism uppvisar ”gudomens kraft” eller makten att splittra allt ned till tecken och fragment.  För att vara kluven inför tillvaron på grund av den inbillade eller faktiska relationen mellan språk och verklighet, ja det är en urgammal process som verkar genom tid och rum.

Det känns verkligen skissartat det Torbjörn Elensky skriver, för han täcker in det mesta och detta uppvisar just de spår av fragment han ändå lovar oss. Han håller löftet.

Boken är en guldgruva för de ungdomar som nyligen blivit bitna av ”fakta”  och ”sanning”! Läs den för guds skull, om ni vill utforska myt, politik, språk och anspråk på överhöghet. För hur kommer vi egentligen undan vad den språkliga historien har gjort med oss? Allt finns nedtecknat, och denna text gör oss alla sårbara inför vilken tankemodell vi tillåter härska över oss. För om språk bygger verklighet, hur kan vi då ens undgå att både politisera eller avpolitisera själva grundvalen för språket i sig? Vi är knutna till språket. Knutna (som sektmedlemmarna i Knutby?) till sanning, fakta, myt, makt…

För så många lager och avlagringar har språket, att detta med att analysera handlar om ursprunget till allt som alltid undflyr oss. Kan apor tala? Vad säger fåglarna? Vem gav oss förmågan att tala? Jag tror det finns många språkvetenskapliga böcker som försöker klarlägga språk, men i slutänden är det de skilda synsätten i detta med att definiera som gör språket både maktfullkomligt och svagt.

Hur många ungdomar idag vet att det var Bibelstudier som ledde många forskare in på den språkvetenskapliga vägen? Ursprung, ursprung, ursprung… Bibel, religion och vetenskaplig tolkning hör samman.

Grundtanken bakom Absolut text är enkel, men ändå komplex. Torbjörn Elensky har forskat i vitt skilda ämnesområden för att hitta större samband. Saken är den att allting, precis allting i tillvaron kan läsas som ett språk. Både i böcker, men även i Naturens bok. En metafor som är död har likväl en gång varit språk, och så nödvändiggörs problematiken att läsa nytt och omtolka gång på gång. Varje enskild epok letar efter tolkningar som överensstämmer med det samhällets förutsättningar.  Detta tycks ju genialiskt uträknat av Gud, men paradoxen kvarstår. Varför säger vi “sten” när vi lika gärna kunde ha sagt “stån”?Tolkningsfrågorna virrar bort oss om vi ständigt söker det universella – och ändå!

Skriftens folk, det religiösa synsättet får genom protestantismen en öppning ut och in i det analytiska arbetet, själva grunden för vår moderna tolkningshistoria. Själv tänker jag då att den svensk som aldrig ens öppnat Bibeln är en mycket andefattig person, hur mycket hen än tolkar ideologiernas kamp. Ja, det är genialiskt uttänkt, att Gud visar budskap överallt. språk rätt och slätt.

”Absolut text” är en genialisk bok på sitt sätt, men det geniala som för oss bortom och utanför boxen kan göra texten svår. Men okej, det här är ändå en bok för unga människor. Ett löfte om att tränga in i nya världar. De gamla kan försöka drömma sig tillbaka, till ett språk som numera tycks gäcka oss.

LIS LOVÉN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Litteratur

0 0kr